مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان دیوان عالی کشور

مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان دیوان عالی کشور

مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 14/1/1375هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به مدلول مادتین 3و4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضائی یک استان است و در مساله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده اند. لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد تایید می باشد. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

         نقل از روزنامه رسمی شماره 14939 مورخ 30/3/1375 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image