به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده

مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق به قوت خود باقی است

مقررات آئین نامه استخدامی سازمان مسکن در زمان حکومت خود حقوق مکتسب برای کارمندان بوجود آورده و با اجرای مقررات جدید این حقوق به قوت خود باقی است.

رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 2/3/1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور

گرچه مطابق ماده 1 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه سال 52 از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکتهای  فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند. اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 50 آئین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده 50 آئین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

             نقل از روزنامه رسمی شماره 10601 مورخ 30/4/1360

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image