مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رای است.

مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رای است.

 مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رای است.

رای وحدت رویه شماره 527مورخ 14/6/1368هیات عمومی دیوان عالی کشور

قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگزار در مقام تعیین مراجع تجدیدنظر و متقاضیان تجدیدنظر و موارد نقص احکام دادگاهها در مراجع تجدیدنظر بوده و به موعد و مهلت تجدیدنظرخواهی نظری نداشته است بنابراین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدیدنظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12995 مورخ 20/7/1368

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image