استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول
آراي سال 1336
رأي وحدت رويه شماره 1188
مورخ 30/3/1336
شعبه 2 عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست در صورتي كه شعبه 5 معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي‌حده محسوب مي‌شود. هيأت عمومي در تصميم شماره 1188 مورخ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:


(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه مي‌باشد كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزيور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكر است مضافاً بر اين كه ماده (2) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظر مي‌رسد).

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image