به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد، مطابق ماده 225 قانون امورحسبی، دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است، باید از ترکه یعنی اموالی که متوفی در زمان حیات خود مالک آن بوده، پرداخت شود. در حالی که حقوق وظیفه و مستمری، قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و ما ترک متوفی نیست. چنانچه اگر در ورثه قانونی، شخص واجد شرایط قانونی برای گرفتن مستمری وجود نداشته باشد، مستمری قطع می شود. بنابراین توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است.                     

 

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی - Copy

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

عدم جواز توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی برای دین متوفی

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد، مطابق ماده 225 قانون امورحسبی، دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است، باید از ترکه یعنی اموالی که متوفی در زمان حیات خود مالک آن بوده، پرداخت شود. در حالی که حقوق وظیفه و مستمری، قانوناً حقوقی است که به ورثه تعلق می گیرد و ما ترک متوفی نیست. چنانچه اگر در ورثه قانونی، شخص واجد شرایط قانونی برای گرفتن مستمری وجود نداشته باشد، مستمری قطع می شود. بنابراین توقیف حقوق وظیفه مستمری وراث متوفی و کسر بدهی متوفی از آن فاقد وجاهت قانونی است.                                              

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image