غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال

جواز بازداشت محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امری استثنائی است و علت آن امتناع محکوم علیه از تمکین به حکم و تادیه محکوم به می باشد، از این رو به محض اینکه محکوم علیه برای تادیه محکوم به مالی معرفی نماید، عنوان ممتنع بر او صدق نمی کند و ادامه بازداشت وی فاقد محمل قانونی است و باید فوراً آزاد شود، زیرا فروش مال معرفی شده مستلزم انجام تشریفات و گذشت زمان است و در این مدت بازداشت محکوم علیه (مدیون) مجوزی ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image