به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

لزوم یا عدم لزوم حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا

نظریه شماره 3315/7 مورخ 31/5/1388

لزوم یا عدم لزوم حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا

لزوم یا عدم لزوم حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا

چنانچه دادگاه قرار منع تعقیب را فسخ و آن را برای رسیدگی به دادسرا اعاده کند، پرونده از آمار دادگاه کسر و لزومی برای تشکیل بدل پرونده نیست ولی اگر دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و آن را به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده کند، در این صورت پرونده از آمار دادگاه کسر نمی شود و دفتر دادگاه مکلف است بدل پرونده تشکیل و حسب تعلیمات و دستور دادگاه انجام تحقیقات را از دادسرا بخواهد و دادسرا باید از نظر دادگاه تبعیت کند و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ارسال کند و ممکن است پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود.    

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image