مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ظریه شماره 3445/7 مورخ 7/6/1388

مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

مهلت نداشتن اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

 

نظر به اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، مدتی برای اعتراض پیش بینی نشده است لذل اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده مقید به مهلت نمی باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image