به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ابلاغ رای دادگاه


ابلاغ رای دادگاه

بسمه تعالی

اشاره :در امور مدنی رای دادگاه به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد و اصولاً هیچ رایی به اجرا گذاشته نمی شود مگر آنکه برابر قانون به مخاطب ابلاغ شده باشد. ابهامی که درمورد ابلاغ آرای محاکم وجود دارد این است که رای دادگاه در پرونده های که دارای وکیل است به وکیل ابلاغ می شود یا موکل او و یا باید به هر دو نفر ابلاغ شود . همچنین در صورت فوت وکیل یا عدم اقدام به موقع او برای اعتراض به رای موکل چه حقوقی دارد و چه آثاری بر ابلاغ رای به وکیل بار می شود . برای پاسخ به این پرسش ها توجه به نکات زیر مفید خواهد بود.

ابلاغ رای در پرونده هایی که دارای وکیل دادگستری است فقط به وکیل صورت میگیرد به شرط آنکه وکیل مزبور اجازه وکالت در مراجع بالاتر را داشته باشد . پس اگر وکیلی در وکالت نامه حق تجدید نظر و فرجام دارد باید به موکل او ابلاغ شود . بنابراین در مواردی که طرح دعوی توسط وکیل صورت می گیرد یا دفاع از دعوی بر عهده اوست و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهت اعتراض تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود .

اگر وکیلی بعد از ابلاغ رای و پیش از پایان مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود برای مثال به حکم دادگاه انتظامی به مدت یک سال از انجام امور وکالت ممنوع گردد ، یا به علت حوادث قهری مانند زلزله قادر به انجام امور وکالت نباشد برای حفظ حقو ق موکل ابتدای مهلت اعتراض به رای دادگاه از تاریخ ابلاغ رای به موکل محاسبه می شود .

وکیلی که در وکالت نامه اش حق تعیین وکیل مجاز یا حق اعتراض ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ویا اعاده دادرسی آمده هرگاه پس از صدور رای یاهنگام ابلاغ رای استعفا و از رویت رای خودداری کند دفتر دادگاه موظف است رای را به موکل او ابلاغ کند در این حالت ابتدای مهلت اقدام موکل نسبت به رای از حیث تجدید نظر خواهی و... روز دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی از او قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار کند که شخصاً اقدام کند یا وکیل جدیدی را معرفی نماید .

اگر به خاطر قصور وکیل از جهت اقدام به تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی ضرر متوجه موکل شود وکیل مسول است .

اگر وکیل استعفای خود را به اطلاع دادگاه برساند دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً  یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداثر به مدت یک ماه متوقف می شود .

اگر وکیل استعفای خود را به موکل اعلام کند ولی این موضوع را به اطلاع دادگاه نرساند و دادگاه ازاین موضوع بی خبر باشد اخطاریه ها همانند گذشته فقط به وکیل ابلاغ خواهد شد و موکل موظف است که استعفای وکیلش را به اطلاع دادکاه برساند تا اخطاریه ها به نشانی او ابلاغ شوند .

اگر دادخواست توسط موکل به دادگاه تقدیم شده باشد و وکیل در جریان دادرسی وکالت را بپذیرد و سپس استعفا کند تنها مکلف است مراتب را به دادگاه اعلام کند و دادگاه مراتب را به موکل ابلاغ خواهد کرد تا خود شخصاً جریان محاکمه را تعقیب یا وکیل دیگری معرفی کند.

عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد .

عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نیست . اگر موکل به طور شفاهی بخواهد وکیل را عزل کند باید این موضوع توسط دادگاه صورت جلسه و به امضای موکل برسد

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image