به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اجازه دادگاه بری ازدواج دختر

اجازه دادگاه بری ازدواج دختر

بسمه تعالی

مقدمه :

بی شک همان طور که در عرف نیز شاهد آن هستیم ، احترام به والدین و رضایت خاطر از جانب آنان از سوی فرزندان (چه پسر و چه دختر)امری بسیار پسندیده است.قانون،نکاح دختر باکره
(دختری که هنوز ازدواج نکرده است ) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری ( ولی قهری ) دانسته است و در شرایطی که ولی قهری (پدر یا جد پدری ) نسبت به این امر مخالفت ورزد ، دختر می تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد را به طور کامل به دادگاه معرفی نماید . ( سن ، شغل ، سلامت جسمی ،  شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و ...)  و از دادگاه تقاضا می نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است ، صادر نماید . دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری چناچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد به دختر اجازه ازدواج می دهد و دختر می تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ، عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید . اما چنانچه دلایل پدر یا جد پدری موجه باشد ، دادگاه نیز مخالفت خود را با این ازدواج صادر می کند . زیرا آنچه اهمیت دارد مصلحت دختر است . فلذا خود اجازه ازدواج توسط پدر فقط برای رعایت مصالح و منافع عالی و حمایت از دختر است .

کلید واژه :

طرح ازدواج ، ولی قهری ، اذن دادگاه و شرط رعایت مصلحت

طرح بحث :

اساساً تعیین سن ازدواج از سوی قانونگذار 13سالگی برای دختر و 15سالگی برای پسر در نظر گرفته شده است . اما ازدواج قبل از فرارسیدن این زمان نیز به اصرار و اذن ولی قهری به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح نیز امکان پذیر است . ازدواج وسیله ای برای رشد و کمال ، تامین سلامت جامعه و بقای نسل است و نقش عظیمی در توسعه تمدن بشری دارد . پس برای نهادن خشت اول شناخت و بصیرت لازم است . ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است . با پذیرش مسئولیت و قبول تعهدات همراه است . در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تاثیر می گذراد . در تشکیل خانواده نوعی اتحاد و همبستگی مالی و عاطفی مورد نظر است .رابطه زناشویی یکی از قویترین رابطه های انسانی است و درپی ریزی بنای زندگی مشترک ، قصد و رضایت کامل طرفین اصل است . ازدواج به اجبار و اکراه پذیرفتنی نیست اما واقعیت آن است که امر ازدواج از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات شکست آن بسیار سنگین و طاقت فرسا می باشد . به همین دلیل قانون مدنی در ماده 1043 ازدواج دختر باکره را به اجازه پدر یا جد پدری منوط نموده است .

دخالت دادگاه چه قبل از سن ازدواج و چه بعد از آن به شرحی که ذکر شد از جهت با اثباتی طی تشریفات را بر عهده دختر می گذارد و از مسئولیت دفتر خانه ازدواج می کاهد ، چه آنکه صلاحیت دادگاه در تشخیص این مصلحت شایسته تر است . اما نکته قابل بحث ، میزان مداخله دادگاه در این مصلحت اندیشی است . بنابراین دادگاه می تواند تا حدی بدون تاثیر پذیری و جانبداری و با در نظر گرفتن شرایط طرفین چون هم کفو بودن ( همسان بودن همسری چه از لحاظ مذهبی و یا تمکن مادی و معنوی ، عدم وجود فسق و شرارت و از این دست ) ، به بررسی و تحقیق پرادخته و اذن دادگاه نسبت ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند . بنابراین چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیومیت باشند دختر در ازدواج استقلال دارد . و اجازه شخص یا مرجع دیگری را لازم ندارد.

تحلیل موضوع :

آنچه مسلم به نظر می رسد لزوم طی کردن تشریفات یاد شده ، از سوی دختر است که اساساً عدم انجام آن نه تنها ثبت ازدواج را در دفتر خانه ازدواج مجاز نمی داند بلکه اگراین ازدواج ثبت شود ، مسلماً تعقیب انتظامی سردفتر را در پی خواهد داشت . و همچنین از نظر ماهیتی نیز می تواند تولید اشکال کند ، مگر اینکه پدر یا جد پدری آن ازدواج را تنفیذ کنند . ولی در حالتی که ولی قهری آن را تنفیذ ننماید ، بحث ابطال یا صحت این ازدواج مطرح می شود .

بنابراین ازدواج دختر بدون اجازه ولی نافذ نیست البته اجازه ولی تنها در صورتی که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری نماید و در صورتی که با وجود خواستگار مناسب و هم کفو با دختر و تمایل دختر به ازدواج ، ولی بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری کند اجازه او دیگر معتبر نمی باشد و دادگاه باید تعیین تکلیف کند . همچنین اگر ولی دختر غایب باشد و به او دسترسی نباشد در این موارد دادگاه بجای ولی اجازه ازدواج را صادر می کند .

آیا مادر نیز اختیار دارد ازدواج را اجازه بدهد یا رد کند ؟

اجازه ازدواج دختر باکره فقط با پدر و جد پدری است و هیچکس دیگری از نقطه نظر قانون نمی تواند در امر ازدواج مداخله نماید اما دادن مشورت بلامانع است . و دختر نیز بهتر است پس از مشورت با دیگران و بهره مندی از نظرات افراد دلسوز ازدواج نماید .

موادی از قانون مدنی :

ماده 1043 قانون مدنی : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با ذمعرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داد شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده شخصاً به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده 1044 قانون مدنی : در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها عادتاً غیر ممکن بوده ودختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ؛ وی می تواند اقدام به ازدواج نماید .

تبصره  : ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image