به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اجرای احکام و اسناد خارجی

اجرای احکام و اسناد خارجی

بسمه تعالی

اشاره : ممکن است حکمی از دادگاه خارج صادر شود   و محکوم له متقاضی اجرای آن در داخل کشور باشد . برای مثال زن و شوهر ایرانی در دادگاه سوئیس طرح دعوی کرده باشند و مفاد حکم دلالت بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه به نفع زوجه دارد ، لذا زن بخواهد این حکم را در ایران اجرا کند .

شرایط اجرای احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی

-          حکم از دادگاه کشوری صادرشده باشد که به موجب قوانین آن کشور احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل باشد .

-          مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد . مثال اگر حکم دادگاه خارجی دلالت بر پرداخت نفقه ازدواج بین محارم باشد در ایران قابل اجرا نیست .

-          اجرای احکام مفاد مخالف عهد نامه های بین المللی که دولت ایرن آن را امضاء نکرده باشد .

-          حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد و در آن کشور به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

-          از دادگاههای ایران در همان خصوص حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد .

-          رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد .

-          حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد .

-          دستور اجرای حکم از مقامات صالح کشور صادر کننده حکم ، صادر شده باشد .

پرسش : محکوم له برای اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی به کدام دادگاه ایرانی باید مراجعه کند ؟

پاسخ : به دادگاه عمومی محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و چنانچه محل اقامت یا سکونت محکوم علیه در ایران مشخص نباشد ، دادگاه عمومی تهران صالح می باشد .

پرسش : متقاضی اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی چه تشریفاتی را باید رعایت کند ؟

پاسخ :

-          قبل از هر چیز باید تقاضای کتبی اش را با ذکر مشخصات خود و محکوم علیه به دادگاه صالح تقدیم کند .

-          نسخه ای از رو نوشت دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل ، به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد ، با ترجمه گواهی شده آن به زبان فارسی به درخواست ، ضمیمه نماید .

-          رونوشت دستور اجرای حکم از دادگاه خارجی صادر شده با ترجمه گواهی شده آن همراه با گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم .

-          گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .

پس از انجام این مراحل مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه دادرسی فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک مربوط قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم صادره از دادگاه خارجی را صادر می کند و دستور اجرا می دهد و اینکه با ذکر علل و مبانی و جهت تقاضای محکوم له را رد می کند . این تصمیم اخیر یعنی رد تقاضای محکوم له قابل تجدید نظر می باشد و متقاضی حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن تجدید نظر خواهی کند .

در صورت پذیرش تجدید نظر خواهی و وارد بودن شکایت دادگاه تجدید نظر با فسخ رای دادگاه بدون دستور اجرای حکم صادره از دادگاه خاجی را صادر خواهد کرد .

پرسش : اگر دادگاه خارجی حکم طلاق زن و مرد ایرانی را با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی بدهد می توان این حکم را در ایران اجرا کرد؟

پاسخ : آنچه مسلم است این حکم با قوانین مدنی و جاریه کشور ما مخالف است لذا نمی توان دستور اجرای آن را صادر کرد .

پرسش : در مورد اجرای اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی در ایران به کدام مرجع باید مراجعه کرد ؟

پاسخ : در خصوص این اسناد به همان ترتیبی که برای احکام صادره گفتیم باید رفتار کرد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باید موافقت سند را با قوانین محل گواهی نمایند .

پرسش : اگر قراردادی در یکی از کشورهای خارجی نزد سر کنسول دولت ایران تنظیم شود و در متن آن قید شود که این سند رسمی است آیا اداره ثبت اسناد و املاک در ایران می تواند نسبت به آن اجراییه صادر کند ؟

پاسخ : قراردادی که در کشور خارج نزد سرکنسول ایران تنظیم می شود سند رسمی محسوب نمی شود و در ردیف اسناد لازم الاجرا نیست .

پرسش : دادگاههای ایران برای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور تا چه اندازه اعتبار قایل اند ؟

پاسخ : به همان اندازه اعتبار قایل اند که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده اعتبار دارد به بیان دیگر اگر اسناد مزبور در آن کشور عادی محسوب شود در ایران هم عادی محسوب می شود و اگر در آن کشور رسمی و لازم الاجرا باشد در ایران هم رسمی و لازم الاجرا به شمار خواهد آمد مشر.ط بر آنکه :

-          آن سند در آن کشور به عللی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .

-          در آن کشور با اسناد تنظیم شده در ایران رفتار متقابل شود و این اسناد را معتبر بشناسد .

-          مفاد سند مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور ما نباشد .

-          نماینده سیاسی  ایران در آن کشور یا نماینده سیاسی آن کشور در ایران گواهی نمایند که سند مزبور موافق قوانین کشور خارجی تنظیم شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image