ارث مهریه در عقد نکاح موقت

ارث مهریه در عقد نکاح موقت

بسمه تعالی

اشاره : در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم ،رعایت دو شرط ضروری است:یکی تعیین مدت ودیگری تعیین مهریه ،اگر در ازدواج موقت مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است.

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است :نکاح دایم ونکاح منقطع که آن را متعه و نکاح موقت نیز می گویند.

نکاح موقت در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و در طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما کاسته شده است نکاح موقت از ویژگی های مذهب تشیع است ودرفقه عامه آن را معتبر نمی شناسند .در کشور های غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.

متعه مانع فحشا وفساد است. در اجتماعی که متعه به  رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دایم همیشه ممکن نیست ،روابط آزاد دربین مردم گسترش می یابد و فحشاء وفسا د توسعه پیدا می کند.علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انظباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی کند این روابط ناراحتیهای روحی وجسمی بسیاری به بار می آورد اما عقد منقطع دارای نظم وقاعده است و تعهداتی برای طر فین ایجاد می کند که به مراتب بهتر از روابط آزاد است .

از جمله مزیتهای عقد منقطع سرنوشت بچه ایست که گاها ممکن است حاصل این عقد باشد.فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر ومادر مکلفند در نگهداری وتربیت آنها بکوشند.

پرسش : آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه می باشد ؟ برای مثال زنی که به مدت 5 سال با 50 سکه به عقد موقت مردی در می آید آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند ؟

پاسخ : بله می تواند و از این حیث فرقی نمی کند با نکاح دائم .

پرسش : اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است ؟

پاسخ : در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از میزان مهریه کاسته می شود .

( بذل مدت که از سوی شوهر که در نکاح موقت صورت می گیرد موجب می شود تا رابطه زوجیت ادامه پید نکند )

پرسش : بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را داد ؟

پاسخ : قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهریه و بعد از آن تمام مهریه در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هرچند مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد از آن تماماً در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد .

پرسش : آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد ؟

پاسخ : توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند .

پرسش : اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دائم از پدر ارث می برند ؟

پاسخ : بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دائم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه ، حضانت ، توارث ، و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار می باشد .

پرسش : آیا زن می تواند در عقد نکاح موقت شرط توارث یا نفقه کند ؟

پاسخ : اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده ای معتقدند که در عقد نکاح موقت نی می توان شرط کرد که زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مکلف به پرداخت نفقه باشد ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی شود لکن برای حل این مشکل زن می تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین کند و محدوده ای برای او وجود ندارد .    

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image