به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اظهار نامه و موارد استفاده از آن

اظهار نامه و موارد استفاده از آن

بسمه تعالی

اشاره :

اظهارنامه چیست و از آن به چه منظوری استفاده می شود .

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می کنند ، اظهارنامه می باشد . فردی که در امری خود را صاحب حق می داند ، حتماً لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید زیرا ممکن است با درخواست شفاهی از کسی که بایستی این حق را اقامه نماید به مقصود خود نایل گردد . اما در بعضی موارد باید این مطالبه را اثبات نماید و چون اثبات مطالبه شفاهی به نوعی مشکل است ، بنابراین با تنظیم اظهارنامه و ارسال آن برای مخاطب ، به طور رسمی اقدام به مطالبه حق خود می نماید . البته لازم به ذکر است که مطالبه حق تنها در صورت ارسال برگه اظهارنامه از سوی مراجع قضایی اثبات می گردد . خواهان حق زمانی می تواند حق خود را از طریق اظهارنامه مطالبه نماید که بر اساس توافق طرفین یا به موجب قانون یا عرف موعد مطالبه آن فرارسیده باشد .

در برخی از موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوی مورد نظر ضروری است مثلاً زمانی که محلی را به طور امانی به کارگر ، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده ایم ، اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع نماید ، بایستی ابتدا اظهارنامه ای تنظیم نموده و به طرف مقابل اعلام نماییم که محل امانی را پس دهد . در صورتی که شخص امانتدار پس از 10 روز از زمان ابلاغ اظهارنامه محل محل مزبور را باز پس ندهد ، متصرف عدوانی محسوب می شود . بنابراین در این مورد می توان دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می گردد ، استفاده کرد .

با توجه به مطالب عنوان شده نباید تصور کرد که اظهارنامه فقط به منظور مطالبه حق تنظیم می گردد بلکه هر شخصی می تواند هرنوع اظهاری که راجع به معاملات ، تعهدات یا روابط دیگر خود با طرف مقابل دارد را از طریق رسمی یعنی با تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف خود اطلاع دهد . ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در تنظیم اپظهارنامه نمی توان خارج از نزاکت و اخلاق عمل نمود و از الفاظ رکیک و مستهجن استفاده کرد . چون مراجع قضایی ( دفاتر دادگاه ها و اداره ثبت اسناد ) از ابلاغ اظهارنامه هایی که خارج از نزاکت می باشد خودداری می نمایند .

نحوه تنظیم اظهارنامه اوراق اظهارنامه

در محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مجتمع های قضایی در اختیار مراجعین گذاشته میشود . در صورتی که بخواهیم برای یک نفر اظهارنامه بنویسیم ، می بایست مطالب خود را در سه نسخه تنیم نماییم ( برای هر نفر اضافی هم می بایست یک نسخه اضافی تنظیم گردد ) . پس از تهیه برگ اظهارنامه ، بایستی مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسیم . در نوشتن این مطالب بایستی کمال دقت را داشته باشیم چون هر مطلبی که قید می کنیم ، از آنجایی که در نهایت ذیل آن را امضا خواهیم کرد ، تحت شرایطی اقرار محسوب می گردد و ممکن است در دعوی طرف مقابل از آن بر علیه خودمان استفاده کند . از طرف دیگر دربرخی موارد بایستی از ارسال اظهارنامه جلوگیری نماییم چون در نتیجه این کار طرف دعوا هشیار می گردد و اقدام به انجام عملیاتی می کند که موجب از بین رفتن حقوق ادعایی خواهد شد . مثلاً اگر بخواهیم اموال بدهکار را از جهت اینکه بدهی خود را پرداخت نمی نماید توقیف کنیم ، با ارسال اظهارنامه ، بدهکار از احتمال توقیف اموال خود آگاه می شود و اقدام به فروش ، انتقال و مخفی نمودن اموال خود می نماید .

نکته دیگری که در تنظیم اظهارنامه باید به آن توجه نمود ، این است که از نسبت دادن جرم به طرف مقابل یا نوشتن اکاذیب خودداری نماییم چون ممکن است تحت شرایطی به عنوان مفتری یا  کسی که اقدام به نشر اکاذیب نموده است از سوی طرف مقابل تحت تعقیب کیفری قرار بگیریم .

گاهی اوقات همراه ببا اظهارنامه می خواهیم سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم نماییم که در این صورت آن مال یا وجه یا سند را به مرجعی که اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم می نماییم تحویل می دهیم تا تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار بگیرد که در ان صورت اگر امکان تحویل آن همراه با اظهارنامه به طرف مقابل باشد ، به ضمیمه اظهارنامه تحویل وی داده می شود در غیر اینصورت به طرف مقابل ابلاغ می گردد که برای تحویل گرفتن آن به مرجع مزبور مراجعه نماید . اما اگر ضمن قرار داد متعهد باشیم که این اقدام ( تحویل دادن مواد مذکور ) در محل و ترتیب دیگری صورت پذیرد ، می بایست بر اساس قرار داد اقدام نماییم .

 

 

 

 

                    برگه اظهارنامه مربوط به تخلیه و تحویل آپارتمان

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

نام و نام خانوادگی ونشانی و  شماره تلفن

اعلام مراتب ذیل

نام ونشانی سرایدار

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای ....

احتراماً مستند به ماده 156 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مراتب ذیل را رسماً به شما اعلام می نماییم .

نظر به اینکه جنابعالی طی قرار داد تنظیمی مورخه ................به مدت یک سال به عنوان سرایدار آپارتمان ......... در آن محل مشغول به کار بوده اید ، با پایان یافتن مدت قرار داد به شما اعلام می گردد که ظرف مدت 10 روز نسبت به تخلیه و تحویل آپارتمان اقدام نمایید در غیر اینصورت اقدامات قانونی بر علیه شما صورت خواهد گرفت .

بنا به مراتب مقتضی است هر پاسخی دارید در ستون مقابل مرقوم فرمایید .

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی اظهارکننده

امضاء

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               نمونه اظهارنامه در خصوص دعوت به دفترخانه و تنظیم سند رسمی

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

نام و نام خانوادگی و شماره تلفن

اعلام مراتب ذیل

کسانی که اظهارنامه برای آنها باید ارسال شود

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای ......

احتراماً نظر به اینکه جنابعالی ملک موضوع پلاک .....فرعی از ......اصلی را بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ ....... به اینجانب فروخته اید و متعهد شده اید که در تاریخ ...... جهت تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...... حاضر شوید ولی در موعد مقرر از حضور امتناع نموده اید بدین وسیله به شما احطار می گردد در مورخه ..... در دفترخانه شماره ...... جهت تنظیم سند رسمی حاضر شوید ، در غیر اینصورت اقدامات قانونی بر علیه شما صورت می گیرد .

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی خریدار

امضاء و تاریخ

خلاصه جواب

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          نمونه اظهارنامه در خصوص فسق اجاره نامه 

مشخصات واقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

نام و نام خانوادگی مورد یا کسی که مستحق دریافت اجاره بها می باشد .

اعلام مراتب ذیل

نام و نام خانوادگی مستاجر یا قائم مقام وی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای ....

احتراماً به استحضار می رساند ، نظربه اینکه طبق عقد اجاره مورخه ....... جنابعالی بایستی ظرف مدت 10 روز از پایان هرماه مبلغ .......از بابت اجاره بها پرداخت نمایید ولی نسبت به پرداخت اجاره بهای آبان ماه اقدامی انجام نداده اید ، لذا از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه مدت 10 روز به شما مهلت داده می شود نسبت به اجاره بهای تعویقی اقدام فرمایید در غیر اینصورت با توجه به شرط مندرج در قرارداد ، اجاره فسخ و اقدامات قانونی علیه شما صورت خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی موجر

امضاء و تاریخ

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

       

 

نمونه اظهارنامه در خصوص اخذ مهریه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

نام و نشانی زوجه

درخواست پرداخت مهریه

نام و نشانی زوج

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم آقای .....

 

نظر به اینکه اینجانبه ..... طبق عقد نامه شماره ..... در مورخ ...... در دفترخانه شماره ..... شهرستان ....... به عقد ازدواج دایمی شما در آمده ام و بر طبق عقدنامه ، مهریه اینجانبه مبلغ ....... ریال/ تعداد...... سکه بهار آزادی تعیین گردیده است و اینجانبه به مهریه خود نیاز دارم ، لذا به موجب این اظهارنامه به جنابعالی اعلام میگردد تا نسبت به پرداخت مهریه اینجانبه ظرف یک هفته پس از دریافت این اظهارنامه اقدام فرمایید تا نیاز به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی نباشد.

 

 

 

با تشکر

 

                                 امضاء زوجه

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

       

 

 

 

 

 

مراحل ارسال اظهارنامه :

پس از تنظیم اظهارنامه ، مبلغ  1000 ريال تمبر بر روی آن الصاق و آن را برای ابلاغ به مخاطب به دفتر دادگاه ی اداره ثبت اسناد محل تسلیم می نماییم . ( در واقع در مجتمه های قضایی اظهارنامه ها برای ابلاغ به دفتر مجتمع قضایی تحویل می گردند و 20 روز بعد جهت اخذ نتیجه ، به همان جا مراجعه می شود در اداره ثبت اسناد نیز دبیر خانه آن اداره یا محل خاصی در سیستم تقسیم بندی کاری متصدی این امر است .)

در صورتی که در این محل ها ، دایره اظهارنامه وجود داشته باشد ، به این محل مراجعه می نماییم . پس از تحویل اظهارنامه ها در سه نسخه به مرجع فوق الذکر ، ابلاغ اظهارنامه از طریق " اداره ابلاغ مرجع قضایی مورد نظر " صورت می گیرد به این ترتیب که یک نسخه از آن به مخاطب اظهارنامه تحویل می شود و در نسخه های دیگر چگونگی ابلاغ اظهارنامه ها و پاسخ مخاطب ( در صورتی که وی به اظهارنامه پاسخ داده باشد ) به صورت کتبی قید می گردد و در نهایت نسخه مزبور به آن مرجع مزبور اعاده می گردد . بنابراین پس از یک هفته تا 20 روز از تاریخ تحویل اظهارنامه می بایست به آن مرجع مراجعه و یک نسخه از اظهارنامه را دریافت نمود . نسخه دیگر نیز در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

پاسخ اظهارنامه

زمانی که اظهارنامه ای برای ما ارسال می گردد ، حتماً لازم نیست بلافاصله به آن پاسخ دهیم چون امکان دارد به علت سرعت در پاسخ دهی ، در پاسخ خود مواردی را ناشیانه ذکر کنیم که در اقامه دعوی از سوی طرف مقابل بر علیه خودمان مورد استفاده قرار گیرد بنابراین شایسته است که مامور ابلاغ را در انتظار نگذاشته و در فرصتی مناسب در یک اظهارنامه دیگر با طی مراحلی که گفته شد پاسخ دقیق خود را تنظیم کنیم و به اظهار کننده اظهارنامه اطلاع دهیم .

 

 

 

 

 

اعسار چیست و معسر کیست

بسمه تعالی

اشاره : عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیوان ( بدهکاری ) ، اعسار نامیده می شود .

معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد ، موقتاً به آن دسترسی ندارد . اعسار از دو جنبه قابل بررسی است : 1 – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2 – اعسار در پرداخت دیون (محکوم به)

1 – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است ، از جمله : هزینه تمبر ، دستمزد کارشناس ، هزینه اجرای قرار معاینه ، تحقیقات محلی و... .

هزینه دادرسی یکی از راههای تامین بودجه سالیانه مملکتی است لذا دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد . هرچند هزینه دادرسی یکی از راههای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم ( دادگستری ) می باشد ، اما از طرف دیگر نمی توان آن را منع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد . به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله " قانون اعسار " در این خصوص ، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار نموده است ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را نداند ، می توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند .

2 – اعسار در پرداخت دیون ( محکوم به )

اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی ، شخص به پرداخت وجه ، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد .

به این دعوی ( اعسار ) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند . در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد .

برای اثبات ادعای اعسار ، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند . شهود می بایست از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات ، شغل ، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت می دهند .

مزایای ثبوت اعسار

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند ، می تواند از مزایای زیر استفاده کند :

1 – معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه ی دادرسی

2 – استفاده از وکیل مجانی

ضمناً اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود ( حکم به نفع او صادر گردد.) ، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می شود .

تکلیف ورثه معسر

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت نماید ، ورثه وی نمی توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی است و چه بسا ورثه ، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند ؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی ، هزینه دادرسی را در مرحله ای از رسیدگی بپردازند مگر آنکه ورثه ، خودشان نیز معسر باشند و بتوانند این مسئله را در دادگاه ثابت نمایند که در این صورت ، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند نمود .

ادعای اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود

چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد ، با توجه به مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا ( ورشکستگی ) می تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده نماید . عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق تری دارد و به طور کلی درمورد تاجر باید سختگیری بیشتری نمود زیرا بدیهی است که ورشکستگی او ، در مسایل اقتصادی کشور تاثیر گذار است . چه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود ؛ بنابراین تحقیق و بررسی دقیق تر ضروری به نظر می رسد . البته با این توضیح که در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قایل شد چراکه این مقررات شامل کسبه جزء نمی شود .

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار

دعوی اعسار به دو طریق مطرح می شود :

1 -   طرح دعوی اعسار همراه با دعوی صلی ( به عنوان نمونه دادخواست تکمیل شده ی آن آورده می شود ) .

2 – طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه ( به عنوان نمونه ، دادخواست تکمیل شده ی آن آورده می شود ) .

در هرصورت چنانچه دلیل اثبات یا ادعا شهادت شهود باشد ، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است . به محض وصول دادخواست اعسار ، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند ، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند . در هر صورت ، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات ، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند .

معافیت از هزینه دادرسی ، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده می باشد . مثلاً چنانچه شخص (الف ) همزمان دعاوی تخلیه ، خلع ید و مطالبه ی طلب علیه شخص ( ب ) مطرح کند ، چنانچه در دعوی تخلیه حکم اعسار داشته باشد ، می تواند از این حکم در دعاوی خلع ید و مطالبه طلب نیز علیه ( ب ) استفاده نماید و نیازی به طرح دعوی اعسار در دو دعوی اخیر نمی باشد .

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن ( دارا ) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی می باشد .

 

اعتراض به حکم اعسار از محکوم به

نتیجه ی اعسار از دو حالت خارج نیست : 1 – دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته ، حکم بر قبول اعسار می دهد . 2 – دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می دهد .

در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است ، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست .

مقررات جزایی اعسار

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند ، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار ، وی را به پرداخت وجوه زیر نیز محکوم می کند :

1 – مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی .

2 – حق الوکاله وکیل .

توضیح آنکه این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست .

در صورت مشاهده تخلف های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس  محکوم خواهد شد :

-          پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است .

-          پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند . در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می گردند.

-          پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می کند .

-          شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید . در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد .

دعوی اعسار و تقسیط

ممکن است حین رسیدگی به دعوی اعسار ، ثابت شود که مدعی اعسار توانایی پرداخت یک جای دین خود را ندارد اما قادر است به تدریج آن را پرداخت نماید که در این صورت دادگاه با توجه به وضعیت مالی و مهیشتی مدعی اعسار ، پرداخت دین را برای او تقسیط می کند . چنانچه حکم به تقسیط صادر گردد و محکوم علیه در زمان تعیین شده قسط را پرداخت نکند ، به تقاضای ذینفع تا زمان قسط عقب مانده ، زندانی می شود .

ممکن است در زمان اجرای حکم تقسیط یا اعسار ، محکوم علیه دارای تمکن مالی شده و مالی از او بدست آید که در این صورت بدهی او از همین مال تامین خواهد شد .

نحوه اجرای محکومیت های مالی

تا قبل از سال 1352 هجری شمسی ، اشخاص به لحاظ محکومیت های مالی بازداشت و به ازای هر 50 ریال ، یک روز زندانی می شدند . در سال 1352 هجری شمسی قانون " منع بازداشت بدهکاران " تصویب شد . به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال ، برای پرداخت دیون زندانی نمی شد و درواقع ( المفلس فی امان الله ) بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب شد . به موجب این قوانین ، با توجه به عرف قضایی " یوم الادا " چنانچه بدهکار معسر نباشد ، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر 50  هزار ريال یک روز بازداشت می شود . لیکن به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون می باشد ، ادعای اعسار از محکوم علیه ، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد . با تصویب این رای ، به نظر می رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان ها کاسته شود .

نمونه دادخواست اعسار و مطالبه وجه ( همراه با طرح دعوی اصلی )

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر-خیابان-کوچه-شماره-پلاک

خواهان

مشخصات وی در این قسمت تکمیل می گردد .

 

خوانده

مشخصات وی در این قسمت تکمیل می گردد .

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

در صورت وجود وکیل مشخصات وی در این قسمت آورده می شود

تعیین خواسته ها و بهای آن

 

صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست

 

1 – فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع 2 – تصویر مصدق استشهادیه 3 – شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه عمومی ...........................................

با سلام

احتراماً نظر به اینکه اینجانب مطالباتی از سوی خوانده دارم که به لحاظ عدم پرداخت آنها ، قصد طرح دادخواست مطالبات وجود دارد ولی با توجه به اینکه به جهت مشکلات متعدد و عدم دسترسی به اموالم در حال حاضر توان مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارم ، فلذا به استناد مستندات تقدیمی صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست .

 

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ( جدا از طرح دعوای اصلی )

 

مشخصات طرفین

 

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر-خیابان-کوچه-شماره پلاک

خواهان

 

مشخصات وی در این قسمت تکمیل می گردد

خوانده

 

مشخصات وی در این قسمت تکمیل می گردد

وکیل یا نماینده قانونی

در صورت وجود وکیل مشخصات وی در این قسمت آورده می شود

 

تعیین خواسته و بهای آن

 

صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی .

صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی و نیز محکومیت به پرداخت مبلغ...................ريال

دلایل و منضمات دادخواست

 

1 –فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع 2 –تصویق مصدق استشهادیه 3 –شهادت شهود 4 – تصویر

ریاست محترم دادگاه عمومی ..............................

 

 

باسلام

احتراماً نظر به اینکه علیرغم مراجعات مکرر اینجانب ، خوانده از پرداخت مطالبات اینجانب به میزان خواسته خودداری می نماید ، فلذا با تقدیم این دادخواست و استناد مستندات تقدیمی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ...........ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست . ضمناً با توجه به مدارک ضمیمه و شهادت شهود به لحاظ عدم تمکن مالی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیزمورد تقاضا است .

 

 

محل امضا – مهر – انگشت  

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image