به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری

اعضای هیات مدیره شرکتهای تجاری

بسمه تعالی

هر شرکتی دارای هیات مدیره است ثیکی از وظایف مهم هیات مدیره هر شرکت انتخاب یک نفر به عنوان مدیر عامل است یعنی یک شخص حقیقی نه حقوقی . اعضای هیات مدیره باید برابر اساس نامه شرکت حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه مدیر عامل را تعیین کنند . در مورد انتخاب مدیر عامل توجه به این نکات ضروری است :

1 – مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی .

2 – هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند .

3 – اگر مدیر عامل از اعضای هیات مدیره انتخاب شده باشد دوره مدیریت او نمی تواند از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد .

4 – انتخاب مدیر عامل باید در جلسه رسمی هیات مدیره به عمل بیاید .

5 – یک شرکت می تواند بیش از یک مدیر عامل هم داشته باشد .

6 – مدیر عامل را میتوان از بین اعضای هیات مدیره یا اشخاص حقیقی خارج از شرکت انتخاب کرد .

7 – هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیر عامل بیش از یک شرکت باشد .

8 – مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او واگذار شده نماینده شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد .

9 – اوراق عادی و نامه های شرکت به امضای مدیرعامل می رسد ولی کلیه چک ها و قرار دادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد می کند مانند خرید و فروش اجناس و ... به وسیله مدیر عامل و صاحب یا صاحبان امضای مجاز دیگر ، امضا می شود .

10 – اگر بیش از یک نفر مدیر عامل شرکت هستند لازم است که حدود اختیارات هریک از آنها توسط هیات مدیره مشخص شود .

11 – هیات مدیره باید با مدیرعامل قرارداد استخدامی منعقد کند و بلافاصله نام و مشخصات و حدود اختیارات او را با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره که حاکی از انتخاب وی به عنوان مدیر عامل است به مرجع ثبت شرکتها اعلام می شود تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .

12 – مدیرعامل در حدود اختیاراتی که هیات مدیره برای او تعیین می کند نماینده قانونی شرکت محسوب می شود .

13 – مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه ی شرکت یا مصوبات مجامع عمومی حسب مورد منفرداً و یا مشترکاً مسوول هستند و دادگاه حدو مسولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد گرد .

14 – اگر ثابت شود ورشکستگی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر عامل است یا اعضای هیات مدیره ، به حکم دادگاه منفرداً یا متضامناً به پرداخت آن قسمت از بدهی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم می شوند . مقصود از محکوم شدن به نحو تضامنی به این معناست که هر یک از آنان صرف نظر از میزان مسولیت خود پاسخگوی کلیه خسارت وارده است.

15 – هرگاه رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بدون صورت دارایی و ترازنامه ساختگی منافع بی اساس و خیالی را بین صاحبان سهام تقسیم کنند یا ترازنامه غیرواقع برای پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارایه کنند یا از انواع اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن برای مقاصد شخصی استفاده کنند به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شوند .

16 – صاحبان امضای مجاز شرکت اعم از رئیس  اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هرگاه اقدام به صدور چک از حساب شرکت کنند و بانک از پرداخت آن خودداری کند نامبردگان و شرکت صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک و خسارات قانونی موبوط خواهند بود و دارنده چک می تواند علیه شرکت و هریک از امضاء کنندگان چک یا علیه همه آنها شکایت کند تا دادگاه حکم به جبران ضرر و زیان وارده را بنماید . امّا از حیث کیفری فقط امضاء کنندگان چک مسئولیت کیفری دارند مگر اینکه ثابت کنند که عدم پرداخت چک ناشی از عمل آنها نبوده است . برای مثال این اقدام ناشی از عمل اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بعدی شرکت بوده است که در این صورت فرد یا افرادی که موجب عدم پرداخت چک شده اند مسئولیت تضامنی برای ضرر و زیان ناشی از چک هستند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image