به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

امنیت غذایی و بهداشتی مواد خوردنی و آشامیدنی

امنیت غذایی و بهداشتی مواد خوردنی و آشامیدنی

بسمه تعالی

اشاره : گاهی اوقات امنیت غذایی و بهداشت مواد خوردنی و آشامیدنی جامعه توسط افرادی سود جو به طرق مختلف مورد آسیب واقع می شود . قانونگذار برای اینگونه افراد و جلوگیری از وقوع این تخلفات راهکارهایی ارائه کرده و تکالیفی را بر دوش نهادهای نظارتی سازمان بهداشتی کشور قرار داده است که به آن می پردازیم .

برابر قانون عرضه یا فروش مواد غذایی فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته و بکار بردن اسانسها و مواد غذایی غیر مجاز در مواد خوردنی و آشامیدنی و یا مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده ، جرم می باشد حتی اگر این مواد به دست مصرف کنند گان نرسد و یا اینکه رسیده ولی موجب آسیب آنها نشود مرتکب این اعمال به مدت 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خوهد شد . چنانچه این مواد موجب بیماری و آسیب مصرف کنندگان شود قانونگذار مجازات های شدیدتری برای افراد سود جو در نظر گرفته تا جایی که اگر این مواد موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات های سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد اعدام است . البته مجازات هایی چون محرومیت از اشتغال به کار و کسب نیز در انتظار اینگونه افراد می باشد .

پرسش : امروزه در جامعه شاهد عرضه مواد آرایشی غیر بهداشتی برای زنان هستیم در این خصوص قانونگذار چه مجازات هایی در نظر گرفته است ؟

پاسخ : همان طور که قانونگذار برای تولید و عرضه مواد غذایی غیر بهداشتی مجازات در نظر گرفته می شود در مورد مواد آرایشی غیر بهداشتی نیز متخلفان ر قابل مجازات می داند . برای مثال اگر مصرف مواد آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود عرضه کننده مواد به یک تا سه سال حبس و سازنده آنها به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

پرسش : اگر عرضه و تولید مواد غیر بهداشتی از روی عمد نباشد و در نتیجه بی احتیاطی تولید کننده و... باشد آیا بازهم مرتکب قابل تعقیب کیفری است ؟

پاسخ : بله در هر صورت این افراد دارای مسئولیت کیفری هستند و از سوی دادسرا  دادگاه تعقیب می شوند . البته در موارد غیر عمد مجازاتها خفیف تر است در هر حال این افراد مکلف به پرداخت دیه به شخص مصدوم به میزان صدمات وارده و مطابق قانون هستند .

پرسش : در صورت کشف این مواد چه تصمیمی درمورد آنها اتخاذ می شود ؟

پاسخ : کلیه مواد تقلبی یافاسد یا موادی که مدت مصرف  آنها پایان یافته بلافاصله پس از کشف توقیف می شود و به نظر کارشناسان شرکت بهداشت می رسد . اگر بر مبنای نظر آنان مواد مکشوفه برای مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده نباشد فوراً معدوم می شود .

پرسش : نظارت ماموران بهداشت بر اماکن و مراکز تهیه ، تولید و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی چگونه است ؟

پاسخ : ماموران وزارت بهداشت موظف می باشند متخلفین از مقررات بهدشتی را با ذکر موارد تخلف مسئول بهداشت محل معرفی کنند و مسئول بهداشت با بررسی گزارش و تایید آن به صاحب مرکز یا مسئول مربوط اخطار می کند تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت معین شده اقدام کند البته این امر مانع از ارسال پرونده متخلف به دادگاه نیست .

چنانچه موارد تخلف در موعد مقرر برطرف نشود مسئول بهداشت محل مکلف است دستور تعطیل محل و مهر و موم یا لاک و مهر آن را صادر کند و تنها پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوط رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک سوالات حقوقی )تجاری)

بسمه تعالی

-1 سرقفلی يک واحد تجاری به ما ارث رسيده است. مالک آن ادعا می کند که ما (وراث ) می بايست اجاره نامه جديد با او

تنظيم نماييم و به او حق انتقال سرقفلی پرداخت نماييم. آيا ادعای او جنبه قانونی دارد؟

خير، ضرورت قانونی ندارد. فقط ايشان می تواند هر سه سال يک بار تعديل اجاره بها را به طرفيت شما از دادگاه بخواهد

ولی در انتقال قهری سرقفلی مثل پرسش فوق ضرورتی برای اجاره نامه جديد نيست.

-2 آيا با در دست داشتن اجاره نامه تنظيمی در بنگاه املاک می توان با سپری شدن مدت اجاره مستأجر را از مکان اجاره

بيرون کرد. بايد به کجا مراجعه نمود؟ طی مراحل قانونی آن چه مدت می باشد؟

قراردادهای اجاره الزاماً نبايد در بنگاه تنظيم شود. صرفاً در صورتی که دو نفر شاهد علاوه بر مالک و مستأجر آن را

امضاء نمايند پس از انقضای مدت اجاره مشمول تخليه فوری خواهد بود با مراجعه به شورای حل اختلاف، محل اختلاف، محل

ملک درخواست تخليه نمايند. حداکثر ظرف مدت يک هفته تخليه شود و چنانچه اجاره نامه تنظيمی واحد شرايط در ماده 2

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نباشد از امتيازات مقرر در ماده مزبور برخوردار نخواهد شد.

-3 آيا يکی از ورثه بدون اجازه ديگر وراث می تواند يکی از املاک متوفی ( مورث ) را اجاره دهد آيا اين اجاره نامه

دارای ارزش قانونی است؟ به چه صورت می توانيم نسبت به تخليه آن اقدام کنيم؟

نظر به اين که ملک پس از فوت مورث بين وراث مشترک و به صورت مشاع می باشد. در صورت تنفيذ ساير وراث پس از

انقضای مدت اجاره از طريق شورای حل اختلاف ( در حدود ماده 11 قانون شورا ) قابل تخليه است و در صورت عدم تنفيذ به

لحاظ عدم تحقق رابطه استيجاری وراث می توانند تخليه آن را از شورا بخواهند.

-4 اجاره نامه عادی در دو نسخه و به امضاء موجر و مستأجر و يک شاهد می باشد حالا با سپری شدن مدت اجاره مستأجر تخليه

نمی کند، چه اقدامی می توان انجام داد؟

اگر اجاره نامه عادی به امضاء يک شاهد رسيده است بايد تنظيم دادخواست تخليه تقاضای آن را از دادگاه بخواهيم که

اين تقاضا مستلزم تشکيل جلسه رسيدگی و استماع اظهارات طرفين در جلسه دادرسی می باشد.

-5 بعد از فوت مورث ماترکی از ايشان باقی مانده که يکی از ورثه در قسمتی از ماترک ( خانه پدری ) ساکن است و بدون

پرداخت حقی به بقيه ورثه، هر بار ورثه درخواست تقسيم اموال و روشن شدن وضعيت دارايی را می نمايند با جواب های

نامشخص روبرو می شوند. آيا می توانيم از ايشان خسارت گرفت؟

استفاده انحصاری از خانه مورث بوسيله احد از ورثه با وجود عدم رضايت ساير وراث مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک مزبور

به ساير وراث به نسبت سهم الارث هر يک از آﻧﻬاست. براين اساس وراث با دريافت گواهی انحصار وراثت می توانند اجرت

المثل زمان تصرف بعد از فوت مورث بوسيله احد از ورثه را مطالبه نمايند صلاحيت شورای حل اختلاف تا مبلغ پنجاه ميليون

ريال است و بيشتر از آن در صلاحيت دادگاه است.

-6 حق کسب و پيشه برای مستأجر با شرايط ذيل چگونه تعيين می شود؟ الف ) قرارداد اجاره سال 57 رسمی است و برای شغل

پيرايش ( ب ) مغازه به مدت 3 سال تعطيل بود ( ج ) مغازه مشابه آن در جوار هم به ارزش 100 ميليون تومان ( مالکيت و

سرقفلی ) است؟

 حق کسب و پيشه در مورد املاک تجاری غالباً در مواردی که موجر طبق قانون درخواست تخليه مورد اجاره را دارد تعيين

می شود و شامل املاکی است که رابطه استيجاری آن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می باشد که البته

کارشناس بايد در تعيين ميزان حق کسب و پيشه مدت اجاره و ارزش ملک و اجاره بها و املاک مشابه آن و غيره را مدنظر

قرار دهد.

-7 مغازه ای در حدود سال 69 توسط ( الف ) به شخصی واگذار شد و در قالب آن اجاره که مدت چند سال است به عنوان مهريه

مالکيت آن به همسرش داده حال مستأجر مغازه بدون اجازه و خلاف قرارداد منعقده بين خود و شخص ( الف ) آن را به شخص

ثالث واگذار کرده به طور کلی برای بازپس گيری مغازه همسرش چه بايد کرد؟

واحدهای تجاری که قبل از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 به اجاره داده شده مشمول قانون روابط موجر و مستأجر

سال 1356 می باشد. بنابراين چنانچه مستأجر با وجود سلب اختيار حق واگذاری به غير مورد اجاره را به ديگری واگذار

نموده موجر می تواند براساس اين تخلف مستأجر برای تخليه آن به دادگاه مراجعه کند.

-8 مغازه را به مدت 8 ماه به شخصی مستأجر داده ام. در اين مدت مستأجر مبلغ اجاره مندرج در اجاره نامه را به تأخير

از يک هفته رسانده با مراجعه به نامبرده ( مستأجر) اعلام می دارند که می خواهند مغازه را تخليه کنند. حالا مدت 2 ماه

است اجاره خود را پرداخت نکرده، راهکار قانونی آن به چه صورتی است؟

چنانچه زمان اجاره دادن مغازه بعد از قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد می توان برای مطالبه اجاره ماهانه

به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و در صورتی که در قرارداد اجاره در موارد تخلف مستأجر از قرارداد حق فسخ به موجر

داده شده موجر می تواند از اين حق فسخ استفاده کند و اجاره را فسخ نمايد.

-9 شخصی 5 سال پيش يک باب مغازه به صورت سرقفلی خريداری کرده و ضمن عقد قرارداد توافق کرده که ماهيانه 1000

تومان از بابت ملک مغازه به مالک پرداخت نمايد ولی مالک هر دو سال يک بار اجاره ملک را دو برابر می کند. راهکار

قانونی چگونه می باشد؟

مطابق قوانين مربوطه هر سه سال يک بار قابل افزايش است. اگر توافقی در ميزان افزايش نباشد بايد از طريق دادگاه و

با جلب نظر کارشناس اقدام شود و در قراردادهای منعقد شده طرفين طبق شرايط و توافقی که در قرارداد اجاره پيش بينی

شده ملزم به رعايت آن هستند و موجر حق دريافت مبلغی بيش از آنچه مورد توافق قرار گرفته ندارد.

-10 موجر آپارتمان خود را اجاره داده و خود در آن مکان زندگی نمی کند. آيا موجر حق استفاده از پارکينگ آن قسمت

واحد خود را دارد؟

در صورتی که پارکينگ واحد خويش را از مورد اجاره استثنا کرده باشد می تواند شخصاً استفاده نمايد والا فقط مستأجر حق استفاده را خواهد داشت.

-11 شخصی آپارتمانی را اجاره نموده مالک مبلغی را به عنوان چک تضمينی بابت تخليه درخواست کرده آيا اين مورد

قانونی است؟

هرچند با توافق شما منع قانونی وجود ندارد اما با توجه به قانون مالک و مستأجر سال 1376 ضرورتی برای اين کار مالک

وجود ندارد چرا که در صورت انقضای مهلت اجاره ظرف چند روز امکان تخليه وجود دارد.

-12 آيا امکان گرفتن اجرت المثل که در اجاره نامه جهت جريمه در نظر گرفته شده وجود دارد؟ مراحل گرفتن آن چيست؟

در صورتی که خوانده جهت تعيين تکليف پول رهنی که در صندوق دادگستری جهت اجرای حکم تخليه ريخته شده رجوع نکند

چه بايد کرد؟

امکان دريافت اجرت المثلی که در قرارداد اجاره به عنوان جريمه بين طرفين مقرر شده وجود دارد و چنانچه ميزان

مطالبه تا مبلغ پنجاه ميليون ريال باشد از طريق شورای حل اختلاف و زائد بر آن با مراجعه به دادگاه ميسر است. عدم

مراجعه مستأجر برای دريافت وجهی که موجر به منظور امکان تخليه مورد اجاره در صندوق دادگستری توديع نموده مسئوليتی

را متوجه موجر نمی کند.

-13 کالايی طی چند مرحله با فاکتور فروش و امضاء خريدار و فروشنده به مبلغ صد ميليون ريال فروخته شده و کالا تحويل

شده است. طبق توافق؛ قرار تسويه حساب ظرف مدت 4 ماه شد ولی تا کنون پس از مدت 8 ماه جهت پرداخت وجه کالای

خريداری شده، هيچ گونه اقدامی از طرف خريدار نشده است. لطفاً جهت وصول مطالبات از طريق قانون چه اقدامی می توانم

انجام دهم؟

با ارايه دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ طلب خود به دادگستری و با ضميمه کردن فاکتورها می شود حقوق خود را

استيفاء کرد.

-14 از شخصی چکی دريافت کردم که فاقد جنبه کيفری است. برای طرح دعوی در مراجع حقوقی و درخواست تأمين خواسته

آيا توديع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری و رعايت مهلت زمانی ضرورت دارد يا خير؟

از آنجايی که چک های صادره بر عهده بانکهای مجاز در حکم اسناد لازم الاجرا است، بنابراين در صورتی که عليه

صادرکننده آﻧﻬا اقامه دعوی حقوقی و تأمين خواسته شود نيازی به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمين

خواسته نيست و اقدامه دعوی به طرفيت صادرکننده چک مهلتی ندارد.

-15 اگر توقيف مال مستلزم ورود به منزل و شکستن قفل باشد، می توان اقدام به اين اعمال کرد؟

در اين صورت از طريق توسل به مراجع قضايی و مأمورين انتظامی مأمور اجرا اقدام می کند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image