به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

بسمه تعالی

اشاره : به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پایان حیات واجد اهلیت برای دارا بودن حقوق است . اهلیت دو نوع است : "اهلیت تمتع" و "اهلیت استیفاء" .

آنچه درمورد محجورین (که حق اجرای حقوق را ندارد) مورد بحث است ، اهلیت استیفاء است . در ماده 1207 قانون مدنی ، صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین "محجور" نامیده شده است و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند . لذا برای این اشخاص قیم تعیین می شود . قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی ( در صورت نبودن ولی قهری و وصی ) برای او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است . در ماده 1227 قانون مدنی تصریح شده است که : "محاکم ، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد ".

برای اشخاص زیر قیم تعیین می شود :

1 – برای ضغاری که ولی خاص ندارند .

2 – برای مجانین واشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان کودکی آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند .

3 – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها نباشد (در مورد مجانین و اشخاص غیر رشید دادستان مکلف است پس از تقاضای صدور حکم حجر و قطعیت آن نصب) قیم نماید .

ترتیب تعیین قیم :

در مواردی که برای صغیر ، غیر رشید و مجانینی که ولی خاص ندارند و باید برای آنها قیم نصب شود ، اشخاص ذیل مکلفند مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع دهند :

-          ابوین در مواردی که باید برای اولا آنها قیم تعیین شود .

-          در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها ، اقربایی که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند .

-          زن یا شوهر شخصی که برای زوج یا زوجه او باید قیم تعیین شود .

-          علاوه بر اشخاص فوق الذکر ، شهرداری ها ، اداره های آمار و ثبت احوال و مامورین آنها ، دهبان و بخشدار در هر محل .

دادگاه های صالح برای رسیدگی به امور قیمومیت

امور قیمومیت در صلاحیت دادگاه عمومی ای است که اقامتگاه محجور در حضور آن واقع شده باشد ولیکن در بعضی موارد محجور در ایران اقامتگاه معینی ندارد ، در این صورت دادگاهی که محجور در حوزه آن "سکونت" دارد برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است .

در صورتی که محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته باشد ، در هر دو صورت رسیدگی به امور قیمومیت ، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است . برای تسریع در امور محجورین مقیم یا ساکن در خارج از ایران ، به مامورین کنسولی ایران اختیار داده شده که در مورد محجورین ایرانی که در حوزه ماموریت آنان ساکن یا مقیم هستند ، باید مطابق قانون قیم موقت تعیین نمایند و تا 10 روز پس از نصب قیم ، مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند . البته نصب قیم از طرف مامور کنسولی وقتی قطعی می گردد که دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند . اگر دادگا تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با خود دادگاه است .

در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است ، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً قیم تعیین کرده ، می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارد ، قیم تعیین نماید و در صورتی که برای هیچ یک از صغار قیم تعیین نشده باشد ، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد صلاحیت تعیین قیم برای تمام صغار را خواهد داشت . اگر معلوم نباشد که کدام یک از صغار کوچک ترند ، هر یک از دادگاه ها که یکی از صغار در حوزه آن اقامت دارد صالح است . اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است .

اشخاصی که به سمت قیم تعیین می شوند :

به موجب ماده 1222قانون مدنی ، دادستان موظف است به غیر از اشخاصی که در ماده 1231 آن قانون از قیمومیت ممنوع شده اند در صورت مناسب بودن به دادگاه معرفی کند .

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومیت معین شوند :

1 – کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند .

2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند :

سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، هتک ناموس یا منافیات عفت ، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر .

3 – کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است .

4 – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند .

5 – کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد .

شایان ذکر است تا وقتی که در میان خویشاوندان محجور شخص مورد اعتماد و شایسته وجود دارد ، دادستان نباید از غیر اقوام و نزدیکان محجور کسی را برای قیمومیت معرفی کند . همچنین از اقربای محجور پدر یا مادر ( مادام که شوهر ندارد ،) به شرط داشتن صلاحیت ، برای قیمومیت بر دیگرن مقدم است و در صورت محجور شدن زن ، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومیت ، بر دیگران مقدم است .

در صورتی که زن شوهردار به قیمومیت انتخاب می شود ، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را انتخاب کند . در عمل نیز اغلب برای اینکه نصب قیم به دلیل عدم رضایت شوهر زن به تعویق و تاخیر نینجامد ، از همان ابتدا رضایت شوهر کسب می شود .

قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت ، قبول یا عدم قبول قیمومیت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومیت را قبول نکرد ، دادستان شخص دیگری را به دادگاه به عنوان قیم معرفی می کند .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image