به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بازداشت موقت در دادسرا

                                                             

                                                            بسمه تعالی

موضوع :بازداشت موقت در دادسرا

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی از برائت و مبری بودن اشخاص از ارتکاب گناه است بنابراین قبل از اثبات گناهکاری اشخاص نمی توان بر آنان مجازات هایی چون حبس، شلاق و ... را اعمال کرد. با این حال قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متحمان را قبل از اثبات گناهکاری شان تجویز کرده است.در این نوشتار به این موضوع می پردازیم.

بازداشت موقت

بازرس به تشخیص خود یا با درخواست دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی مطابق با مقررات قانونی قرار بازداشت موقت صادرکند.هنگامیکه بازرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد. موظف است ظرف 24 اعت پرونده را برای اظهار نظر و جلب موافقت دادستان نزد او بفرستد.

اگر دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد بازپرس باید از نظر دادستان پیروی کند و اگر بازپرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد. متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از این قرار به دادگاه عمومی یا انقلاب شکایت کند. همچنین اگر بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت موافق باشد متهم حق دارد از این قرار به دادگاه شکایت کند.

پرسش : برای چه جرایمی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

پاسخ:

1- قتل عمد

2- آدم ربایی

3- اسدپاشی

4- محاربه و افساد فی البارض

5- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد.

6- در جرایم سرقت، کلاهبرداری،اختلاس، ارتشاء ، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل 1 فقره سابقه محکومیت قطعی یا 2 فقره یا بیشتر سابقه بیشتر غیرقطعی ب علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد.

7- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

8- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده است (مانند جرم مجروح کردن دیگری با چاقو)

9- جرایم ضد امنیتی داخلی و خارجی کشور (مانند جاسوسی)

توضیح درتمامی موارد فوق هنگامی قرار بازداشت موقت صادر می شود که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا گواهان گردد و یا سبب شود که گواهان از بیان شهادت خودداری کنند و نیز هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم برود و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پرسش:آیا متهم می تواند پس از صدور قرار، و رد اعتراض او نسبت به آن تقاضای رفع بازداشت خود را به عمل آورد؟

پاسخ:اگر موجبات بازداشت متهم برطرف شود (برای مثال متهم به جهت از بین رفتن آثار و دلایل جرم بازداشت شده باشد و در حال حاضر این آثار و دلایل مانند اسلحه و ...در اختیا ر مقام قضایی قرار گرفته باشد) او می تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید.

در این حالت بازپرس باید ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود را به دادستان اعلام کند. اگر دادستان با تصمیم بازپرس مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار تامین دیگر( مانند وثیقه و کفالت) موافق بود قرار بازداشت موقت فک شود و اگر دادستان با نظر بازپرس موافق نبود پرونده برای حل اختلاف بین آن دو به دادگاه عمومی کیفری فرستاده می شود توضیح آن که متهم نمی تواند در هر ماه بیش از 1 مرتبه این حق استفاده نماید.

پرسش: قرا ربازداشت در دادسرا چه مدت طول می کشد؟

پاسخ: هرگاه در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی (یعنی جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان) تا 4 ماه و در سایر جرایم تا 2 ماه متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ققرار بازداشت موقت فک یا تخفیف پیدا می کند مگر آن که علت موجهی برای بقای بازداشت ابقا می شود و متهم حق  دارد از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه شکایت کند.

پرسش:چنانچه متهم مدنی در بازداشت به سر برد و نهایتاً محکوم شود آیا این مدت برای وی محاسبه می شود؟

پاسخ: اگر متهم گناهکار شناخته شود و قبل از صدور حکم قطعی بازداشت شده باشد،مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر می شود حتی اگر حکم دادگاه مبنی بر جزای نقدی باشد، مدت حبس به میزان جزای نقدی کسر می شود (هر 15000 تومان یک روز محاسبه می شود).

پرسش: چه نکاتی باید در قرار بازداشت موقت رعایت شود؟

پاسخ: 1- بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد. 2- مستند قانونی و دلایل صدور آن در قرار آمده باشد. 3- حق شکایت متهم در قرار ذکر شده و مرجع رسیدگی به شکایت از قرار آمده باشد.

پرسش: آیا در جرایم منافی علت قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

پاسخ: اولاً اگر جرایم مذکور مشول مجازات حد زنا یا لواط باشد پرونده مستقیماً به دادگاه فرستاده می شود و در دادسرا تحقیقاتی صورت نمی گیرد تا قرار بازداشت موقت صادر شود ثانیاً در سایر جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.

پرسش: آیا صرف چاقوکشی منجر به صدور قرار بازداشت موقت می شود؟

پاسخ: اگر چاقوکشی منجر به مجروح شدن طرف مقابل شود با وجود سایر شرایط صدور قرار بازداشت موقت الزامی می باشد البته ممکن است صرف چاقوکشی بدون آنکه دیگری را مجروح کرده باشد منجر به بازداشت موقت شود برای مثال آزاد بودن متهم منجر به تبانی او با سایر متهمان شود یا موجب ترس گواهان از ادای شهادت شود.

پرسش: اگر بازداشت موقت از سوی دادگاه عمومی یا انقلاب صادر شود آیا متهم حق شکایت دارد؟

پاسخ:بله در این حالت متهم حق دارد از قرار مذکور به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت کند در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص داد قرار را فسخ و پرونده برای صدور تامین متناسب دیگر مانند وثیقه،کفالت و ...به دادگاه صادر کننده قرار بازگردانده می شود.

پرسش: اگر متهم پس از رسیدگی قضایی تبرئه شد آیا می تواند خسارت ناشی از بازداشت موقت را مطالبه کند؟

پاسخ: اولاً به موجب قانون حکم برائت متهم با درخواست و هزینه خودش در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود. ثانیاً اگر در اثر اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،مقصر ضامن است و اگر تقصیری در کار نباشد و در اثر اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد نسبت به اعاده حیثیت او اقدام می شود.

 

اصل بر بیگناهی است و هیچ کس مجرم نیست مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.     

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image