باید ها و نبایدهای آپارتمان نشینی

باید ها و نبایدهای آپارتمان نشینی

                                                                   بسمه تعالی                       

اشاره

نزدیک به سه دهه است که آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایبی که دارد در کشور ما متداول گردیده است .ازدیاد جمعیت،کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی ،امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی ،توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر از عواملی به شمار می روند که بر توسعه آپارتمان نشینی تاثیر مستقیم می گذارند.سکونت در مجتمع های مسکونی و زندگی تنگاتنگ با دیگر شهروندان به هر یک از این دلایل،ادبیات و فرهنگ خاصی می /لبد که عدم آشنایی و رعایت آنها موجب بروز کدورت ها و اختلاف های فراوان بین ساکنین می گردد.البته یکی از علت های بروز این اختلاف ها،ناآشنایی برخی از ساکنین با حقوق وتکالیفشان است.لذا در این مختصر تلاش می گردد که عمده ترین مقررات مربو/ به آپارتمان نشینی توضیح داده شوند.با امید به این که در سایه دانش حقوقی شهروندان،زمینه همزیستی مسانت آمیز هرچه بیشتر بین آنها فراهم گردد.

مالکیت در آپارتمان شامل دو قسمت است:1- مالکیت اختصاصی در صورتی که تعداد مالکین آپارتمان سه از سه نفر بیشتر باشد مجمع مالکین تشکیل می شود و در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می کند.

تعریف آپارتمان:

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می توان گفت" آپارتمان عبارت است از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که در آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می شود."

مالکیت در آپارتمان شامل دو قسمت است:

1-مالکیت اختصاصی

2-مالکیت مشترک

قسمت اختصاصی:

به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن

قسمت مشترک:

قسمت های از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان ها می باشد:زمین زیربنا(خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد).تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب،پمپ ،منبع آب،مرکز حرارت و تهویه،رختشویخانه،تابلوهای برق،کنترلها،تلفن مرکزی،انبار عمومی ساختمان،اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد،آسانسور،چاه های فاضلاب،لوله ها از هر قبیل مانند لوله های فاضلاب،برق و تلفن،گذرگاه های شوت زباله،اسکلت ساختمان،تاسیسات مربوط به راه پله،وسایل تامین کننده روشنایی،تلفن،زنگ اخبار،شیرهای آتش نشانی،پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است.نمای خارجی ساختمان،محوطه ساختمان،باغ ها و پارک ها که جنبه استفده عمومی دارند و در سند اختصاصی قید نگردیده اند.پله های ورودی به پشت بام و پله های ایمنی،درها و پنجره ها،راهروها و پاگردها که در قسمت های غیر اختصاصی باشند.دیوارهای حد فاصل بین قسمت های اختصاصی چنانچه جزو اسکلت ساختمان نباشند،بین آن قسمت ها مشترک هستند.

اداره امور ساختمان:

در صورتی که تعداد مالکین آپارتمان ها از سه نفر بیشتر باشند مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود  و در اولین جلسه مدیر را انتخاب می کند.مدیر می تواند از اعضای ساختمان باشد یا از خارج انتخاب شود.برای رسمیت مجمع عمومی ،حضور بیش از نصف مالکین آپارتمان ها ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت،در جلسه سوم با رآی اکثریت حاضر در جلسه تصمیمات به تصویب می رسد و آرای اتخاذ شده توسط حاضرین در جلسه،توسط مدیر به ساکنین غایب اطلاع داده می شود.

اختیارات و وظایف مدیران:

مدیر آپارتمان مسوول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجرا در می آورد.مدیر برای مدت دو سال انتخاب می شود.البته ممکن است مجمع برای سال های بعد هم او را انتخاب کند.مجمع عمومی علاوه بر انتخاب هئیت مدیره یک خزانه دار نیز انتخاب می کند که نسبت به هزینه و درآمد و گزارش به مجمع اقدام نماید.

هیئت مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه کند و هزینه بیمه را بین شرکا تقسیم نماید.در صورت عدم بیمه و وقوع آتش سوزی هیئت مدیره مسوول جبران خسارت ها است.

چنانچه تعداد واحدها بیش از 10 آپارتمان باشد انتخاب یک دربان برای مجموعه ضروری است.

هزینه آپارتمان ها:

مالکین آپارتمان ها موظفند هزینه های مشترک و مستمری را که برای قسمت های مشترک ساختمان ضروری است مانند آب،برق،گازوییل،گاز و غیره پرداخت نمایند. هزینه های قابل پرداخت یا بستگی به مساحت و زیربنای آپارتمان ها دارد مثل هزینه  تاسیسات ،سرایدار،دربان،دستمزد هیئت مدیره و غیره.

پرداخت هزینه  آپارتمان ها توسط مالک یا مستاجر آن،بستگی به قرارداد تنظیم شده بین آنها دارد.چنانچه مالک طبق قرارداد از پرداخت هزینه خودداری نماید،مستاجر می تواند آن را از اجاره بها کسر کند.چنانچه مستاجر از پرداخت هزینه خودداری نماید،هیئت مدیره حق دارد برای دریافت آن به مالک مراجعه کند.

هیئت مدیره می تواند برای تامین هزینه مبلغی را از صاحبان آپارتمان ها بعنوان تنخواه گردان اخذ نماید.

مدیر آپارتمان مسوول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجرا در می آورد.

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.

وظایف دفاتر اسناد رسمی:

دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال،اجاره،رهن،صلح،هبه و ... گواهی تسویه حساب هزینه های مشترک را به تایید هیئت مدیره یا مدیرساختمان رسیده باشد،از مالک دریافت نمایند.

تعمیرات ساختمانی:

چنانچه سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا و بیم خطر جانی و مالی ناشی از آن را گواهی نمایند ساختمان قابل تجدید بنا خواهد بود.

چنانچه اقلیتی از صاحبان واحدها نسبت به جدید بنا رضایت ندهند،مالکین موافق تجدید بنا می بایست با اخذ مجوز از دادگاه خانه مناسبی برای آنها اجاره کنند تا به مکان جدید منتقل شوند.در صورتی که مخالفین از انتقال به خانه اجاره ای خودداری کردند،هیئت مدیره یا مدیر به دادگستری یا مجتمع قضایی مراجعه  می کند و با اخذ دستور تخلیه آن ئاحدها،نسبت به این کار اقدام می نماید.

چند توصیه مهم:

ساکنین قسمت های اختصاصی  مجتمع ها موظفند در جهت رعایت حسن همجواری،بعضی بایدها و نبایدها را مورد توجه قرار دهند و به آنها عمل نمایند.هر چند این موارد در قانون پیش بینی نشده است ولی رعایت آنها توسط آپارتمان نشین ها موجب می گردد که از بروز اختلاف ها  وتنش های گوناگون جلوکیری شود.بنابر این برای آگاهی بیشتر شهروندان موارد زیر توصیه می گردد:

1-ایجاد سر و صدای غیر متعارف از ساعت یک تا چهار بعدازظهر و نه شب تا نه صبح روز بعد ممنوع می باشد.صدای رادیو،تلویزیون و دیگر وسایل پخش موسیقی نیز در ساعت فوق می باید فقط در داخل ساختمان محل استقرار آنها قابل شنیدن باشد.

2-هرگونه کاری به خصوص کارهای ساختمانی که ایجاد صدای ناهنجار می نماید،باید با هماهنگی مدیردت ساختمان فقط در ساعت 8 و 30دقیقه و 13 و 30 دقیقه و همچنین 15 و 30دقیقه تا 18 و 30 دقیقه روزهای غیر تعطیل انجام پذیرد.

3-پارکت های چوبی و کف پوش های پلاستیکی را فقط می توان پولیش نمود و نباید آنها را با سنگ یا سرامیک و دیگر پوشش هایی که صدا را تشدید می کنند،تعویض کرد.

4- در مواردی که کف آپارتمان سنگ،سرامیک یا چوب باشد و راه رفتن و کشیدن اجسام بر روی آنها در طبقه پایین صداهای ناهنجار ایجاد کند،توصیه می شود حداقل 75 درصد کف با قالی یا موکت پوشانده شود.

5-کف سابی قسمت های اختصاصی باید با اجازه کتبی مالک و مدیریت ساختمان صورت گیرد و هنگامی انجام شود که امکان بازدید از طبقه زیرین وجود داشته باشد.کلیه موارد حاصله از کف سابی می باید به سرعت جمع شود و در محل مناسبی در خارج از ساختمان دفع گردد.مدیران ساختمان می باید توجه نمایند که ریختن مواد اسیدی حاصل از کف سابی به داخل ساختمان موجب گرفتگی و فرسایش لوله های فاضلاب می شود همچنین نفوذ این مواد به سطح زیرین سنگ باعث خوردگی لوله های مستقر در کف و ترکیدگی،بخصوص در محل اتصالات می شود.بنابراین توصیه می شود هنگام کف سابی و پس از اتمام آن سقف آن قسمت طبقه پایین بازرسی شود.
تا حد امکان می باید ساکنین محترم را از کف سابی منصرف نمود و تمیزکاری با روش های دیگر که در این مورد جبران زیان های احتمالی به طبقه زیرین بر عهده مالک طبقه بالاست.

هرگونه تغییر در نما،سردر یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.

ساکنین هر واحد مسوول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب،سررفتن آب وان یا سینک می باشند.

 6- هرگونه تغییر در نما،سردر یا بالکن های اختصاصی ممنوع است مگر با توافق اکثریت مالکین.

7- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

8-سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اجازه کتبی مالک و تایید مدیریت ساختمان در حد معقول ابجام شود.

9- ساکنین هر واحد مسوول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب،سررفتن آب وان یا سینک می باشند.

10-سایبان ،نرده حفاظ،بند (برای آویزان نمودن لباس) که از بیرون ساختمان قابل رویت باشند،کولر و وسایل دیگری نباید در بالکن ها نصب یا آویزان گردند مگر با اجازه کتبی مدیریت و بر حسب ضرورت.

11-نصب هرگونه آنتن قابل رویت بر روی نما یا در بالکن ساختمان بدون اجازه مدیریت ساختمان قدغن می باشد.

12-هیچ گونه وسایل شخصی نباید از پنجره در پاگرد های عمومی،پاسیو،جلوی درب ورودی آپارتمان،در محوطه و پارکینگ قرار داده شود. به خصوص ساکنین طبقه همکف که فقظ راه به پاسیو دارند. 

از گذاشتن مواد آتش زا،ماشین لباسشویی و دیگر تجهیزات،قفس پرنده و هرگونه اجسام خطرناک که باعث ایجاد سرو صدا است خودداری شود اگرچه این بخش تنها از طریق آپارتمان همکف قابل دسترسی باشد،حفظ و نگهداری آن به عهده مالک قسمت های اختصاصی آن واحد می باشد ولی استفاده از آن نباید موجب سلب آسایش دیگران گردد.

13-چنانچه خردکن زباله در سینک آشپزخانه تعبیه نشده است،از نصب آن در سینک خودداری گردد.از پرتاب زباله به بیرون از آشپزخانه باید پرهیز نمود.زباله می بایست به طور صحیح در داخل شوت زباله قرار گیرد یا در ساعت جمع آوری زباله در محل مقرر بیرون از ساختمان گذاشته شود.

14-نگهداری سگ،کبوتر،قناری،خرگوش و به طور کلی حیوانات در قسمت های مشترک مانند پاسیو،هال،بالکن،تراس محوطه ممنوع است اگرچه استفاده از آن مختص یک یا چند واحد باشد.مدیران ساختمان نباید در این مورد چشم پوشی نمایند زیرا ممکن است علاوه بر نارضایتی سایر ساکنین،آن حیوان عامل بیماری نیز باشد.

15-هیچ کونه صدای ناهنجاری مثل کشیدن صندلی بر روی کف های سنگی،صدای توپ بازی و دویدن بچه ها و صداهای تحریک آمیز نباید در طول شبانه روز ایجاد گردد.صدای مته کاری کوبیدن میخ به دیوار جهت نصب وسایل تزیینی می باید در ساعت مناسب روزعای غیرتعطیل انجام شود.

16- از مصرف آب خارج از حد معمول می باید خودداری شود.در غیر این صورت نصب کنتور بر روی ورودی آب آپارتمان توصیه می شود.

17- استفاده همزمان از اتو،ماشین لباسشویی،جوجه سرخ کن برقی و دیگر وسایل الکتریکی با مصرف بالا موجب داغ شدن سیم ها گردیده خطر آتش سوزی را افزایش می دهد.بنابراین از استفاده این وسایل به طور همزمان باید خودداری گردد.مدیران ساختمان می باید کنترل فیوز های داخلی آپارتمان ها و وضعیت تابلوهای برق داخل واحدها را حداقل یک بار در سال مورد بازدید قرار دهند.بارها مشاهده گردیده که فیوزهای داخلی دستکاری شده اند. در نتیجه هنگام افزایش بار الکتریکی جریان برق قطع نمی شود و آتش سوزی،جان و مال کلیه ساکنین را در معرض خطر قرار می دهد.

18- مسدود نمودن راه دیگر ساکنان ممنوع است.همچنین نمیتوان مانع استفاده از قسمت های مشترک توسط سایر ساکنین شد مگر آنکه رفت و آمد  یا استفاده ازآن قسمت مسیلزم عبور  از ملک اختصاصی باشد.

هیچ گونه وسایل شخصی نباید از پنجره در پاگرد های عمومی،پاسیو،جلوی درب ورودی آپارتمان،در محوطه و پارکینگ قرار داده شود. به خصوص ساکنین طبقه همکف که فقظ راه به پاسیو دارند. 

نگهداری سگ،کبوتر،قناری،خرگوش و به طور کلی حیوانات در قسمت های مشترک مانند پاسیو،هال،بالکن،تراس محوطه ممنوع است.

19-مواد آتش زا نباید در داخل آپارتمان نگهداری شوند بلکه با اجازه و اطلتع مدیریت می باید در انبار قرار گیرند.

20-انبار آپارتمان مختص نکهداری وسایل شخصی ساکنین است.استفاده تجاری و اجاره آن به دیگران ممنوع است مگر با اجازه ساکنین مجتمع و با اطلاع مدیریت.

21-هرگونه دستکاری تجهیزات مشترک بدون اطلاع مدیریت ساختمان ممنوع می باشد.

22- در مجتمع های فاقد نگهبان، باز و بسته کردن درب ورودی محوطه یا ساختمان توسط آیفون می باید توسط افراد بالغ ،پس از شناسایی انجام پذیرد.گاهی دیده می شود بچه ها دکمه آیفون را حتی پس از ورود،دوباره فشار می دهند و در نتیجه درب باز می ماند.

23-بازی کردن بچه ها در قسمت های مشترک در صورت تایید هیئت مدیره فقط در ساعت های تعیین شده در محل های مقرر مجاز می باشد.

24- مسوول حرکات و رفتار فرزندان اولیای آنها می باشند و در قبال هرگونه عمل خلاف،آنها باید جوابگو باشند.

25-مراسم آیینی،جشن و سوگواری می بایست با اجازه مدیریت و پس از اطلاع به همسایه ها در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شود.در صورت عدم وجود این سالن،در داخل آپارتمان و با حداقل سرو صدا انجام گیرد.از نصب بلندگو و جادر خودداری گردد،بهتر است مراسم از ساعت 15 تا حداکثر 22 انجام پذیرد.

هرگونه پخت و پز در قسمت های مشترک ممنوع می باشد و در داخل بخش های اختصاصی فقط در حد معقول  مجاز است.

26-سر و صدای میهمانی در حد معمول(به طوری که موجب آزار دیگر ساکنین نشود)حداکثر  تا ساعت 24 مجاز می باشد. در ایام هفته حداکثر تا ساعت 23 و در شب های تعطیل و آخر هفته مراسم بدرقه و خداحافظی می باید در داخل ساختمان  - نه در راه پله ها یا هال عمومی – انجام شود.از میهمان ها نیز درخواست گردد در حین عبور از راه پله و محل های مشترک رعایت  آرامش دیگران را نموده و از دویدن بجه ها و ایجاد سرو صدا ممانعت به عمل آورند.

27- استفاده از وسایل گازی و نفتی برای افرا جوان تر از 12 سال ، مسن تر از 70 سال و معلولین جسمی و ذهنی که به صورت انفرادی زندگی می کنند یا در اکثر ساعات شبانه روز تنها هستند،ممنوع می باشد. تعبیه کپسول های اطفای حریق ضروری است. ضمن آنکه می باید نحوه استفاده از آن به سلکنین آموزش داده شود.

-بازی کردن بچه ها در قسمت های مشترک در صورت تایید هیئت مدیره فقط در ساعت های تعیین شده در محل های مقرر مجاز می باشد.

28- ساکنین می باید از کثیف کردن فضای عمومی خودداری نموده و در حفظ تمیزی آن کوشا باشند.

29- اتومبیل،موتورسیکلت یا دوچرخه ساکنین می باید فقط در محل های از پیش تعیین شده پارک گردند.ورود هرگونه وسیله نقلیه مهمان،شستشو،تعمیر و تعویض روغن وسایط نقایه در داخل مجتمع ممنوع است.

30- در مجتمع های فاقد نگهبان درهای ورودی به مجتمع می باید پس از ورود یا خروج از ساعت 22 به بعد قفل گردند. کلید ورودی به مجتمع،پارکیتک و تراس نباید به غیر از ساکنین مجتمع داده شود.

31- رعایت شوونات اسلامی در بخش های مشترک الزامی است و حضور آقایان با بیژامه و زیر پیراهن در خارج از بخش اختصاصی ممنوع می باشد.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image