به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه

بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه

اشاره:همانطور که میدانیم مطابق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به آنها و قطارهای راه آهن مسوول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و قانونا موظف هستند مسوولیت شان را از این حیث نزد یکی از موسسات بیمه داخل کشور بیمه کنند.چنانچه بیمه گذار وسیله نقلیه اش را کمتر از میزان خسارت وارده بیمه کرده باشد شخصا مسوول پرداخت مازاد آن می باشد.پرسش:چنان چه مالک اتومبیل آن را کمتر از نرخ دیه کامل بیمه کند و راننده اتومبیل هنگام تصادف شخص دیگری باشد آیا مالک مسوول پرداخت مازاد است؟پاسخ:راننده وسیله نقلیه که در بروز حادثه مقصر می باشد مسوول پرداخت کلیه خسارات و دیه و تحمل مجازات قانونی است.

پرسش:اگر مالک اتومبیلی که بیمه نشده یا بیمه کامل ندارد آن را در اختیار شخصی قرار دهد که فاقد گواهینامه رانندگی است آیا دارای مسوولیت است؟پاسخ:اولیای دم فقط می توانند دیه را از راننده مقصر در حادثه دریافت کنند نه از مالک اتومبیل در  فرض پرسش مالک اتومبیل که با علم و اطلاع اتومبیل را در اختیار فردی که فاقد گواهینامه است قرار داده در حد معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه مسوولیت کیفری دارد و هیچ مسوولیتی از حیث پرداخت دیه بر عهده ندارد.پرسش:اگر اتومبیل کمتر از دیه کامل بیمه شده باشد و زیان دیده برای مطالبه دیه به مقداری که بیمه شده به شرکت بیمه رجوع کند آیا دیگر حق رجوع به مقصر را برای دریافت مازاد ندارد؟پاسخ:پس از دریافت دیه یا خسارت از شرکت بیمه چون تمام خسارت زیان دیده به او پرداخت نشده او می تواند برای مطالبه مابه التفاوت خسارت یا دیه به مقصر مراجعه کند لذا در مواردی که شرکت بیمه به قائم مقامی مقصر خسارت یا دیه را می پردازد زیان دیده می تواند برای مطالبه مابه التفاوت به خود مقصر رجوع کند.البته به این شرط که هنگام دریافت دیه یا خسارت از شرکت بیمه این حق را از خود سلب نکرده باشد.گاهی اوقات می بینیم که زیان دیده بدون مطالبه رضایت نامه یا هر نوع سندی که از سوی شرکت بیمه به وی ارائه می شود مبادرت به امضای آن می کند که این امر موجب تضییع حقوق وی خواهد شد.پرسش:در صورت نوسان قیمت دیه در بازار آیا شرکت بیمه مسوولیت دارد؟پاسخ:قرارداد بیمه مابین بیمه گر و بیمه گذار تنظیم میشود و این امر ارتباطی به زیان دیده ندارد و فرد مقصر به موجب حکم دادگاه مسوول پرداخت دیه است وشرکت بیمه متعهد است که مبلغ معینی را در خصوص دیه بپردازد و اگر این مبلغ با قیمت روز نرخ دیه متفاوت باشد زیان دیده می تواند مازاد را از مقصر دریافت نماید و قیمت دیه در بازار تاثیری در قرارداد بیمه ندارد مگر اینکه بیمه گر و بیمه گذار آن را پذیرفته باشند.پرسش:آیا نقل و انتقال اتومبیل تاثیری در مسوولیت شرکت بیمه گر دارد؟پاسخ:از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده اتومبیل منتقل می شود و این شخص تا پایان مدت قرارداد بیمه ،بیمه گذار به حساب می آید و مکلف است ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتقال وسیله نقلیه به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر مشخصات کامل خود به شرکت بیمه گر اعلام نماید.پیا در صورت بروز حادثه مسوولیت دارند؟پاسخ:این امر بر عهده راننده اتومبیل است که نسبت به انجام وظیفه قانونی اش اقدام کند و در صورت بروز حادثه شرکت خودرو ساز مسوولیتی ندارد.

صدور اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه

اشاره:برابر قانون ِِهر یک از اصحاب دعوی چه خواهان و چه خونده حق دارند برای خود حداکثر تا دو وکیل انتخاب و معرفی کنند.گر یکی از طرفین دعوی دو نفر وکیل معرفی کند و به هیچ یک از آنان به صورت انفرادی حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر،رسیدگی را ادامه خواهد داد و اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد به تشخیص دادگاه جلسه ی محاکمه تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود و جلسه بعد به علت عدم حضور وکیل تجدید نمی شود.وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد یا وکالت دادن آن در شرع خلاف باشد در هر حال وکیل در امور زیر باید از موکل اختیار داشته باشد و این امر در وکالت نامه قید شود تا در دادگاه بتواند در این امور دخالت کند:وکالت درباره اعتراض به رأی غیابی،تجدید نظر از رأی دادگاه بدوی یا فرجام خواهی از آن و نیز اعاده دادرسی.وکالت در مصالحه وسازش با طرف مقابل دعوی.وکالت در ادعای جعل نسبت به سند رسمی و عادی و یا اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی و یا استرداد سند و وکالت در تعیین جاعل.وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور.وکالت در دادن همین پرونده به وکیل دیگر که اصطلاحأ به آن وکالت در توکیل گفته می شود.وکالت در تعیین کارشناس و مصدق.وکالت در دعوی خسارت.وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی.وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث برای مثال اگر در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی برای اتومبیل دعوی به طرفیت کسیکه خواهان اتومبیل را از او با سند عادی خریده طرح شود و اتومبیل در سند رسمی به نام شخص ثالثی باشد در اینجا برای جلب شخص ثالث به دعوی از سوی وکیل نیاز به تصریح این امر در وکالت نامه دارد.وکالت در دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن برای مثال زنی علیه مردی دعوی اثبات زوجیت و مطالبه نفقه طرح می کند و در مقابل مرد نیز دعوی فسخ نکاه طرح می کند که برای این امر وکیل مرد باید در وکالت نامه اجازه طرح دعوی متقابل را داشته باشد.وکالت در ادعای اعسار.وکالت در قبول یا رد سوگند،باید توجه داشت سوگند یا شهادت یا اقرار یا لعان و یا ایلاء قابل توکیل نمی باشد.شخصی که وکالت در دادرسی را بر عهده می گیرد اگر در محاکمه برنده شود در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را و گرفتن محکوم و وجوه پرداختی به نفع موکل را دارد که در وکالتنامه آمده باشد وکلای دادگستری وظیفه دارند هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر آنکه دارای عذر موجهی باشند برای مثال به واسطه فوت همسری فرزند ی حوادث قهری مانند سیل و زلزله قادر به حضور در دادگاه نباشند در هر حال وکیل باید عذر خو را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه بفرستد واگر دادگاه عذر وکیل را موجه تشخیص داد به آن ترتیب اثر خواهد داد و الا جلسه دادگاه را تشکیل و به محاکمه ادامه می دهد و مراتب را جهت تعقیب انتظامی وکیل به کانون وکلا اعلام میکند.چنان چه جلسه دادگاه

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image