به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

پاسخ به یک سوال درخصوص توقیف مهریه

 پاسخ  به یک سوال درخصوص توقیف مهریه

پاسخ به یک سوال: خانمی بدلیل بدهی محکوم به پرداخت وجه سه فقره سفته گردیده است .در اجرای رای چون مالی ندارد آیا میشود به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مهریه وی را نزد شوهر این خانم توقیف کرد یا خیر بعبارت دیگر همانطوریکه میدانید مطالبه عندالمطالبه میباشد ودرصورتی که زوجه مهریه را مطالبه نکند آیا اجرای احکام به دلیل بدهکار بودن میتواند در جهت محقق کردن اجرای حکم از طرف بدهکار مهریه را مطالبه ودرنتیجه آن را توقیف نماید؟

 

پاسخ: همانطور که می دانید مهریه تا زمانیکه مطالبه نشود دین یا طلب حال ، نیست بلکه همچنان موجل است و اجل آن عندالمطالبه زوجه است این طلب جدای از سایر مطالباتی است که افراد از دیگران دارند زیرا ذکر عبارت عندالمطالبه در زمان انعقاد عقد دلالت بر این معناست که مطالبه باید از سوی زوجه صورت گیرد و زمان این مطالبه هم توسط خود زوجه معین میگردد صرفنظر از اینکه ممکن است زوج توسط زوجه بری الذمه شود یا اقرار بر اخذ مهریه قبل از صدور اجرائیه مطرح گردد بنابراین بنظر میرسد موضوع از مصادیق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی نیست مگر اینکه ...

 

پاسخ به یک سوال: خانمی بدلیل بدهی محکوم به پرداخت وجه سه فقره سفته گردیده است .در اجرای رای چون مالی ندارد آیا میشود به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مهریه وی را نزد شوهر این خانم توقیف کرد یا خیر بعبارت دیگر همانطوریکه میدانید مطالبه عندالمطالبه میباشد ودرصورتی که زوجه مهریه را مطالبه نکند آیا اجرای احکام به دلیل بدهکار بودن میتواند در جهت محقق کردن اجرای حکم از طرف بدهکار مهریه را مطالبه ودرنتیجه آن را توقیف نماید؟

پاسخ: همانطور که می دانید مهریه تا زمانیکه مطالبه نشود دین یا طلب حال ، نیست بلکه همچنان موجل است و اجل آن عندالمطالبه زوجه است این طلب جدای از سایر مطالباتی است که افراد از دیگران دارند زیرا ذکر عبارت عندالمطالبه در زمان انعقاد عقد دلالت بر این معناست که مطالبه باید از سوی زوجه صورت گیرد و زمان این مطالبه هم توسط خود زوجه معین میگردد صرفنظر از اینکه ممکن است زوج توسط زوجه بری الذمه شود یا اقرار بر اخذ مهریه قبل از صدور اجرائیه مطرح گردد بنابراین بنظر میرسد موضوع از مصادیق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی نیست مگر اینکه احراز شود قبلا مهریه از سوی زوجه مطالبه شده و پرونده ای در اجرای ثبت یا دادگاه مبنی بر رسیدگی به درخواست یا خواسته زوجه مفتوح باشد یا پرداخت مهریه بصورت اقساط در حال انجام است که در این حالات میتوان نتیجه گرفت که مهریه بعنوان یک دین حال موضوعیت پیدا کرده و از راهکار ماده 87 قانون موصوف استفاده کرد.

از قانون اجرای احکام مدنی:
مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
‌ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.
‌ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
‌ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image