پولشویی و مقررات حاکم بر آن

پولشویی و مقررات حاکم بر آن

بسمه تعالی

اشاره :

پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیان بار قرار می دهد. به همین علّت بررسی اثرات منفی و نحو هی مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به دلیل پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو ، و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای شناسایی این پدیده ، از سوی دیگر ، توفیق چندانی بدست نیامده است. پولشویی زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پولهای معمول را به خود بگیرند به وسیلهپولشویی پاک می شوند.

پولشویی چیست ؟

پولشویی معادل فارسی است. پول کثیف ، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر ، قاچاق انسان ، خرید و فروش زنان و کودکان ، قاچاق اسلحه ، باجگیری ، ترور و . . .

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشاء تحصیل آنها قانونی بوده اند. پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات را انجام می دهند. پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است. مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند. پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است و جرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر و . . . می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع کمک م یکند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد نباید اجازه داده شود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نا مشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سوء استفاده نمایند و سرانجام از پرداخت عوارض و مالیات و . . . نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر کالا تروریسم و جرایم سازمان یافته بین المللی است.

انواع پولهایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد :

-1 پولهای خاکستری :

درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است ، ولی از نظارت دولت پنهان می ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولاً برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند.

-2 پولهای سیاه :

پولهای حاصل از قاچاق است، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی است.

-3 پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون :

مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است. مراحل عملیات پولشویی :

-1 ایجاد پول غیرقانونی :

معمولاٌ پول غیرقانونی از سوی بنگاه های غیرمشهور و غیررسمی و اشخاصی که در رابطه با این بنگاه ها به صورت غیرقانونی فعالیت دارند تولید می شود. این بنگاه ها معمولاً ازطریق روشهای غیرمجاز وارتباط با مسئولان پرنفوذ کالاهای ارزشمند و یا خدمات ویژه ای را خارج از رویه معمول وبا سقفی بیشتر از میزانی که تعیین شده است دریافت می کند و معمولاً با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار از پرداخت مالیات ، پول غیر قانونی را بیشتر رواج می دهند. در کشورهایی که توزیع با روش یارانه ای صورت می گیرد و یا از مراکز غیرقابل حسابرسی حمایت می شود ، فضای مطلوبی برای رواج پول غیرقانونی فراهم می شود و رانت خواران حداکثر بهره برداری را از تفاوت قیمت مصوب و قیمت آزاد به عمل می آورند.

-2 سند سازی مالی

: معمولاً پول غیرقانونی از طریق بنگاهها و واسط ههای مالی غیرمجاز و غیرمتعهد به مقررات نظام بانکی و با استفاده از اسناد جعلی وارد شبکه بانکی می شود. امکان جلوگیری از این جریان به خصوص با گسترش فن آوری الکترونیک ، مشکل است، لیکن همین فن آوری قادر است که در آینده ای نزدیک به نحو رضایت بخشی ، طرفهای اصلی و صاحبان واقعی منابع مالی را به طور دقیق شناسایی کنند. بدیهی است استفاده از هر نوع فن آوری جدید، در مراحل اولیه با مشکلاتی مواجه خواهد بود، لیکن به تدریج که جوامع استفاده از فن آوری الکترونیک را قانون مند می کنند، ابهامات در رابطه با فرآیند پولشویی کاسته خواهد شد و برعکس تفکر برخی بانکداران ، می توان امیدوار بود که به تدریج با قبول مقررات بین المللی در زمینه بانکداری الکترونیک ، این مشکل نیز کاهش یابد.

-3 اختلاط مالی ، پیچیده ترین مرحله از فرآیند پولشویی است ، زیرا در این مرحله که معمولاً مبادلات پولی از طریق نهادهای واسطه و یا کارگذاران مالی صورت می گیرد، به سهولت سرنخ اصلی مبادله ، یعنی عرضه کنندگان پول در ابهام قرار می گیرند. پیچیدگی اختلاط مالی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا می کند به مراتب افزایش می یابد زیرا در بسیاری از کشورها ، مقررات بین المللی در رابطه با پولشویی به تصویب نرسیده است و یا رعایت نمی شود. از این رو کسانی که از طریق پولشویی به مبادلات مواد مخدر و یا قاچاق کالا می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده ، مجدداً با قدرت بیشتری نهادهای سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند. گاهی کسانی که به محافل تصمیم گیری راه می یابند ، با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه ای را بدست می آورند این مسئله نیز باید نوعی ( پولشویی ضمنی )تلقی شود. در هر حال وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می آید و با سایر منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مخلوط می شود ، بلافاصله جناح سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و این حال مبارزه با مسئله پولشویی تا حدود زیادی دشوار خواهد شد.

-4 تشویق پولشویی :

فرض می کنیم که شخصی از طریق دزدی و یا خرید و فروش کالاهای قاچاق و غیرمجاز، تحصیل کرده است، با سپرده گذاری در شبکه بانکی و با استفاده از خدمات بانکی، بتواند از طریق روشهای قانونی مثل سایر افراد عملیات بانکی در جهتی که می خواهد انجام دهد. تا زمانی که صاحبان غیرقانونی پول با فریب مجریان قانون به عملیات خود مبادرت میورزند ، پولشویی یک مسئله ساده است، (لیکن پس از اینکه صاحبان غیرقانونی پول برخورد قانون و شکل دادن آن به نفع خود دسترس پیدا کند مثل کشورهای آمریکای لاتین  آنگاه با مسئله پولشویی شتابنده مواجه خواهیم بود ). در هر حال موضوع پولشویی در ابتدا ممکن است موردی و تحت تأثیر عوامل مختلف آسیب شناختی روی دهد. این مسئله نیز مثل اکثر آسیبهای اجتماعی قابل رفع است، لیکن زمانی که پولشویی به عنوان یک هدف سازمان یافته سیاسی مشروعیت پیدا کند، در آن صورت آتش فراگیر ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت. امروزه این هجوم سرطان پولی که بلافاصله موجب تشکیل تومورهای مختل کننده اقتصادی می شود، تحت عنوان پولشویی مطرح شده است.

انواع پولشویی

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :

-1 پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.

-2 پولشویی مهارشونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.

-3 پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

-4 پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

آثار پولشویی :

-1 آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی

-2 بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

-3 تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول.

-4 تغییر شدید در نرخ بهره و سود

-5 خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور

-6 تضعیف بخش خصوصی

مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیرقانونی به

بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.

-1 نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی

-2 کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور

-3 حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی می انجامد.

منظور از پولشویی :

قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی است و به عبارتی تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشاء غیرقانونی آن است و برای اینکه این امر تحقق پیدا کند باید فرآیند پیچیده و مستمر و دراز مدتی سپری شود که صاحب نظران در این زمینه به سه مرحله اشاره دارند :

-1 مرحله اول جای گذاری یا مکان یابی و یا استقرار است که در این مرحله با تزریق درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل درآمدهای حاصل از جرایم از حالت نقدی به ابزارهای مالی ، اقدام می شود. معمولاً در این مرحله وجوه کلان حاصل از جرایم را به مبالغ کوچکتری تقسیم می کنند و این کار از طریق سپرده گذاری در بانکهای داخلی یا دیگر مؤسسه های مالی رسمی و غیر رسمی و یا بیرون بردن پول از مرزها و یا خرید کالاهای ارزشمند انجام می شود.

-2 مرحله دوم ، مرحله پنهان سازی یا لایه چینی است که در این مرحله سعی می شود درآمدهای حاصل از جرایم از طریق معاملاتی که انجام می شود از منشاء خودشان جدا شوند.

-3 مرحله سوم ، مرحله ادغام و یکپارچه سازی است ، از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از جرایم از منشاء خودشان هم جدا شده اند این کار در قالب ایجاد مؤسسه های اقتصادی و یا خریدهای کلان انجام می شود و از این راه به پولهایی که از طریق نامشروع به دست آمده صورت مشروع داده می شود.

پیامدهای قانونی جرم پولشویی : جرم پولشویی منطبق با برخی مواد قانون مجازات اسلامی باشد که در ذیل به آن می پردازیم.

الف) تحقق جرم پولشویی وابسته به وجود جرایمی مانند قاچاق موادمخدر، اختلاس، ارتشاء و... است. سپس اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از جرایم مورد اشاره صورت می گیرد، تا منشاء غیرقانونی مال پنهان شود.

ب) عمل مرتکب؛ جرم پولشویی به شکلهای زیر اتفاق می افتد :

-1 مخفی کردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتکاب جرم.

-2 نقل و انتقال فیزیکی مال یا درآمدهای ناشی از جرم.

-3 انتقال وجه یا هر مال دیگری از طریق موسسات مالی.

-5 کمک یا معاونت به شخص مجرم برای عدم شمول مقررات کیفری.

-6 تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم.

بعضی وقتها ترک فعل نیز منجربه تحقق جرم پولشویی خواهد شد و آن در مواقعی است که شخص، از روی آگاهی و عمد ، از انجام وظایفی که در ارتباط با قانون به عهده اوست، خودداری می کند .(جرایم مرتبط با پولشویی) هرکس » ؛ در ضمن ، خاطر نشان می سازد در ماده 662 قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است که با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به ذست آمده است آنرا به نحوی از انحا تحصیل ، مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و 74 «. ضربه شلاق محکوم خواهد شد امروزه، با شخصی که در ارتکاب عمل مجرمانه به سارق مساعدت می کند، به شدت برخورد می شود. اگر سارق اطمینان داشته باشد که هیچ شخصی حاضر به همکاری با وی نسیت ، جرأت فروش یا مخفی کردن اموال مسروقه را نخواهد داشت و لذا ، جرم سرقت به شدت کاهش خواهد یافت. علاوه بر این ، هرگاه سارق موفق به تحصیل ، معامله یا اخفای اموال مسروقه سارقان را به مجازات برسانند.

ج) خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم « جرایم منشاء »  درآمدهای حاصل از جرم به معنی هر مالی است که مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه از قبیل ارتشاء ، اختلاس ، گرفتن پورسانت در معاملات دولتی ، کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا ، ارز و . . . مشتق یا حاصل شده است و همچنین ، شامل اموالی بوده که درآمدهای حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس با آن آمیخته شده است.

چرا باید با پولشویی مقابله کرد؟

پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد، به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست می دهد، تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه مورد نظر ، دچار آسیب جدی می شود.

کشورهای کوچک در برابر پدیده پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند. قدرت اقتصادی ، که از طریق فعالیتهای غیرقانونی به دست می آید ، تسلط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکانپذیر می سازد.

پولشویی بیشتر با جرایم سازمان یافته در ارتباط است و یک پیامد جبری جرایم سازمان یافته و بعد اساسی از هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است. لزوم قانون گذاری برای جرم پولشویی در دو دهۀ اخیر ، با توجه به گسترش سریع پولشویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرمهای سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن ، قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پولشویی شکل گرفته است که از آن جمله می توان به پیمان نامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا ، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، سازمان کشورهای امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پولشویی اشاره کرد. بی گمان، سراریز شدن وجوه کثیف برای پاک شدن به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با جرم پولشویی ، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو ، لازم است اولین گام درمقابله با این مشکل،یعنی تدوین ومقررات مناسب برای مبارزه با پولشویی، فراهم شود.

جرایم منشأ پولشویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر.

ب) قاچاق کالا.

ج) اخاذی ، ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

د) سرقت ، آدم ربایی ، قتل و جنایت

ه) ربا و فحشا

و) سپرده گذاری های کوتاه و بلندمدت از طریق بانکها یا مؤسسه های پولی و اعتباری

 وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی :

-1 تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسؤول مبارزه با پولشویی ، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب : تفسیر بردار نباشد، ج : اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د : سلیقه ای نباشد، ه : به گونه ای باشد که مجریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.

-2 اعلام جرم بودن پولشویی.

-3 اصلاح بعضی از قوانین ، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پولشویی سودمند باشد.

-4 مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی می توان انتظار داشت؛ الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم ، بسیار آسان خواهد شد. ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود. ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد. د: خروج سرمایه از کشور ، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن مسیر خواهد شد. ه : قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد. و: فعالیتهای بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمانهای بزه کار به خطر می افتد و سودآوری فعالیتهای غیرقانونی کمتر می شود.

راهکارهای مبارزه با پولشویی :

آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسیج شدن وسایل ارتباط جمعی سیاست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانین مشخص و تلاش و جدیت مسئولین در این زمینه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پولشویی باشد. آموزش قضات و دست اندرکاران اجرای احکام مربوط به جرم پولشویی نیز می تواند کمک مؤثری در مقابله با این امر نماید.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image