به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تاثیر گذشت شاکی در جرائم

تاثیر گذشت شاکی در جرائم

بسمه تعالی

اشاره : همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را بر هم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرائم بنا به مصالح اجتماعی ، اخلاقی ، خانوادگی و ... قانونگذار جنبه خصوصی بعضی از جرائم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی و ... که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگر هم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهند شد .

در عوض برخی از جرایم جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیر قابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و... در این مختصر به اثر گذشت شاکی خصوصی در هر یک از جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم . یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست .

اثر گذشت در جرایم قابل گذشت :

در جرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی و یا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود . پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلا محل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی  مجازات حبس درمورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود .

پرسش : چه جرایمی قابل گذشت محسوب می شوند و اصولاً جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت چگونه تفکیک و شناسایی می شوند ؟

پاسخ : گرچه قاونگذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از این جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آن که تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی ، تهمت و افتراء ، ورود به عنف منزل یگری ، تصرف عدوانی ، تخریب باغ میوه ، سوزاندن اسناد تجاری دیگری ، آتش زدن اموال منقول دیگری ، تهدید ، افشاء اسرار ، ترک انفاق و ... از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند .

پرسش : اگر متضرر از جرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است ؟

پاسخ : اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است .

پرسش : آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود ؟

پاسخ : اصولا حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب  یا اجرای حکم متوقف خواهد شد .

اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

همانطور که اشاره کردیم جرایم غیر قابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تاثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که بلحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مالباخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا اینکه بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید .

پرسش : آیا اعلام رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر سرنوشت متهم نخواهد داشت ؟

پاسخ : گرچه رضایت شاکی خصوصی در اینگونه جرایم تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر نوع و میزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد :

الف – قبل از صدور حکم قطعی :

در این مرحله که از لحظه آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا می کند هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می توانذ در مجازات متهم تخفیف قایل شود و با مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند .

ب – بعد از صدور حکم قطعی :

در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا میزان مجازات او تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا درحدود قانون تخفیف خواهد داد .

پرسش : اگر پرونده ای دارای چند شاکی خصوصی باشد تخفیف مجازات موکول به اعلام گذشت همه آنهاست ؟

پاسخ : در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و عده ای دیگری برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

پرسش : آیا اعمال تخفیف مجازات بواسطه اعلام رضایت شاکی از سوی دادگاه الزامی است ؟

پاسخ : چه قبل از صدورحکم قطعی و چه بعد از آن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست .

توجه : چه در جرایم قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت ، اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد . همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند .

پرسش : آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد ؟

پاسخ : خیر ضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد . طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورتجلسه شود . صورتجلسه باید به امضای طرفین یا اعلام کننده رضایت برسد . همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند .

نمونه اعلام گذشت

اینجانب ................. فرزند ......................... شاکی پرونده کلاسه ................... از آقای ................. فرزند ................ که به عنوان ................... اعلام شکایت کرده بودم بدین وسیله منجزاً و بدون هیچ گونه قید و شرطی اعلام رضایت می کنم .

امضاء تاریخ

توجه : در پاره ای از موارد به ویژه تصادف رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی متضرر از جرم بدون توجه به رابطه راننده مقصر با شرکت بیمه اعلام رضایت می کنند بدون آن که از آثار آن مطلع باشند از این رو بهتر است قبل از اعلام رضایت با دایره ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در دادگستری ها و یا افراد متخصص و حقوقدان در این باره مشورت به عمل آید .

نمونه درخواست اعمال تخفیف مجازات

ریاست محترم دادگاه ...................

با سلام ، اینجانب ................ فرزند ...................... محکوم علیه پرونده .................. موضوع دادنامه قطعی شماره ................ بعد از قطعیت دادنامه موفق به اخذ رضایت از شاکی پرونده شده ام . خواهشمند است به موجب اعلام رضایت شاکیه که اصل ان پیوست درخواست می باشد نسبت به اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بازنگری در مجازات اینجانب اقدام لازم را به عمل آورید قبلاً از مساعدت شما سپاسگذارم .

امضاء  تاریخ

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image