تامین در چک های بلامحل و شرایط گواهی عدم پرداخت

تامین در چک های بلامحل و شرایط گواهی عدم پرداخت

بسمه تعالی

اشاره : به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است ، پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :

1 – التزام به حضور با قول شرف

2 – التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم مکالمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه الکفاله

3 – اخذ وکیل با وجه الکفاله

4 – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

5 – بازداشت موقت

قرار اول (التزام با حضور به قول شرف ) برای جرایم ساده و کم اهمیت صادر می شود ، مثلا درباره ی افرادی که از فضیلت خاص اخلاقی بهره مندند و یا افرادی که به شرف و حیثیثت خود ارج می نهند و قرار آخر (بازداشت موقت) شدیدترین نوع تامینی ، است که قاضی ، می تواند متهم را به تحمل آن مجبور سازد ، صادر می گردد .

تامین درباره صادر کننده چک بلامحل

ماده 18 قانون چک ، مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل را مکلف نموده است ، حسب مورد برای متهمان یکی از قرار های تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) صادر نماید . بدین ترتیب برخلاف گذشته مرجع رسیدگی مجاز نیست با صدور قرار وجه الضمان الزاماً وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ کند .

قرار اخذ وکیل با وجه الکفاله :        

در این نوع تامین ، قاضی آزادی متهم را موکول می کند ، به اینکه شخص دیگری حضور مرتب متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معینی وجه ، تعهد و کفالت نماید ، بر حسب این تامین آزادی متهم منوط می شود به معرفی کفیل و صدور قرار قبول کفالت ، تا معرفی کفیل صدور قرار قبولی کفالت ، متهم در بازداشت می ماند .

قرار اخذ وثیقه :

سوال : آیا می شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت نماید ؟

پاسخ : مثبت است چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است .

مثال : متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است ، اعلام می کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است ؛ لذا می خواهد به میزان وجه الکفاله (یک میلیون ریال)پول نقد به صندوق دالدگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص گردد ، در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است .

آیا میدانید :

-          پیشگیری از وقوع جرم بهتر از مجازات مجرم است .

-         چک سند پرداخت است ، نه وسیله کسب اعتبار

-         صدور چک بلا محل باعث زندان و عوارض نامطلوب حاصل از آن می شود .

-          مفقود شدن چک را حتی اگر بدون امضا و مبلغ باشد فوراً به بانک و دادسرای مربوط اطلاع دهید.

-          مجازات چک بلامحل حبس است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image