تامین دلیل جهت تحویل کلید

تامین دلیل جهت تحویل کلید

بسمه تعالی

اشاره:

امروزه تلاش شده است که با ایجاد و تشکیل نهادهای مردمی و شبه قضایی زمینه حل و فصل مشکلات مردم به راحتی تحقق یابد همان طور که حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی فرموده اند : « امید است با ایجاد نهادهای مردمی و شبه قضایی بتوانیم به کشورهای پیشرفته و به مدعیان حقوق بشر روشهای نوین حل اختلاف و صلح و سازش را نشان دهیم و الگویی برای کشورهای اسلامی باشیم »

در این خصوص یکی از اموری که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد درخواست تامین دلیل است.

تامین دلیل چیست؟

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتما ل دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است با مشکل مواجه خواهد شد می توانند از دا دگاه یا (شورای حل اختلاف ) درخواست تأمین آن را بنمایند مقصود از تأمین در این موراد فقط ملاحظه، جمع آوری و صورت برداری از این گونه دلایل است گاهی ممکن است در طول رسیدگی به پرونده امکان دسترسی به دلایل و مدارک نباشد و موجب تضرر طرف مقابل فراهم گردد یا فاصله ز مانی وقوع حادثه تا رسیدگی به پرونده باعث شود حقی از طرفین پرونده زایل شود لذا قبل از طرح دعوی ضمن اقدام فوری می توان از شورای حل اختلاف درخواست نمود تا حسب مورد جهت ملاحظه و صورت برداری وضع موجود یا انجام کارشناسی و تحقیق از مطلعین و غیره اقدام گردد و متعاقباً تامین دلیل انجام شده به عنوان ادل ه در شورای حل اختلافی که اصل دعوی در آن مطرح می شود ارائه گردد . درخصوص موضوع نیز وقتی به هر دلیلی پس از اتمام قرارداد یا را ی شورای حل اختلاف مستاجر منزل مسکونی را تخلیه و موجر حاضر به پذیرش نباشد مستاجر می تواند به شو رای حل اختلاف محل سکونت خود مراجعه و درخواست تامین دلیل در زمینه تحویل کلید بنماید.

درخواست تامین دلیل

درخواست تامین دلیل می تواند در فرم های چاپی دادخواست یا در کاغذ عادی یا حتی بصورت شفاهی در شورای حل اختلاف طرح شود در صورتی که درخواست کننده تامین دلیل سواد کافی نداشته و بصورت شفاهی درخواست می نماید شورا وظیفه دارد آنرا صورتجلسه نماید در این درخواست ممکن است چند نکته همزمان از شورا تقاضا شود و بصورت یکجا مطرح گردد بطور مثال در حین و زمان تحویل کلید، صورت برداری و گزارش و ثبت وضع موجود ساختمان در هنگام تحویل و... نیز خواسته شود.

سوال: آیا در اجرای قرار تامین دلیل می توان طرف مقابل را مکلف به انجام امر و یا خودداری از انجام امری نمود؟

جواب منفی است زیرا همان طور که عرض شد مقصود از تامین دلیل تنها صورت برداری و حفظ دلایل است و اقداماتی که در سوال مطرح ش ده است باید از طریق دستور موقت و تامین خواسته انجام شود.

سوال: در صورتی که موجر از گرفتن کلید پس از تخلیه محل اجاره امتناع ورزد چه باید کرد؟

پاسخ: در این صورت مستا جر می تواند ضمن درخواست تأمین دلیل به شورای حل اختلاف کلید محل اجاره را به دفتر شورای حل اختلا ف، تحویل دهد و همین امر صورتجلسه گردد که در تاریخ.. کلید محل اجاره توسط مستاجر تحویل دفتر شورای حل اختلاف شده است البته می بایست مراتب امتناع موجر از گرفتن کلید نیز از وی تحقیق و صورتجلسه گردد و مراتب توسط مدیر دفتر شورای حل اختلاف تایید گردد که همین امر می تواند در صورت نیاز به آن استناد گردد و به مرجع قانونی رسیدگی کننده ارائه شود.

آیا می دانید که:

- عدم آگاهی حقوقی، نابسامانی اجتماعی را به دنبال دارد.

- افزایش آگاهی های حقوقی موجب سلامت روانی، ایجاد آسایش و امنیّت می شود.

- با رعایت حقوق شهروندی می توان حجم مراجعه به دادگستری ها و مراجع قضایی را کاهش داد.

- با آموزش حقوق می توان در حل و فصل اختلافات به وضعیت مطلوب رسید. تخلیه اماکن مسکونی در پایان مدت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و یا وجود شرایط قانونی فوراً دستور تخلیه صادر می شود.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image