به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی

بسمه تعالی

اشاره : پس از کشف جرم دادسرا که هیاتی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس به ریاست دادستان وظیفه و تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را در بیشتر جرایم برعهده دارد . اصولاً جز در موارد استثنایی که توسط قانون مشخص شده است تحقیقات مقدماتی کلیه جراینم در دادسرا صورت می گیرد . جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایم زنا و لواط و نیز جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 3 ماه حبس یا کمتر از یک میلیون ريال جزای نقدی است مستقیماً در دادگاه طرح می شود و تحقیقات مقدماتی آنها نیز در دادگاه صورت می گیرد . بنابراین جز در اینگونه موارد در بقیه موارد تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد .

برای شروع به تحقیقات مقدماتی دادسرا معمولا با شکایت شاکی یا اعلام و گزارش ضابطان از وقوع جرم آگاه می شود . و سپس دادستان یا معاون او پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع می کند . در این بروشور تلاش گردیده تا با طرح سوالات مبتلا به شهروندان به پاسخ آنها پرداخته شود .

پرسش : آیا بازپرس می تواند به همه جرایم رسیدگی کند ؟

 

پاسخ : اصولا انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم با بازپرس است ولی دادستان یا دادیار تنها به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست صلاحیت رسیدگی دارد . برای مثال جرایمی که مجازات آن اعدام یا قصاص یا حبس ابد است تحقیقات مقدماتی آن صرفاً در صلاحیت بازپرس قرار دارد . پس از آنکه پرونده به قاضی ( بازپرس یا دادیار ) ارجاع شد او مکلف به انجام تحقیق و رسیدگی است .

پرسش : اگر شاکی یا متهم حضور نداشته باشد بازهم تحقیق صورت می گیرد ؟

پاسخ : عدم حضور طرفین مانع انجام تحقیقات و رسیدگی نیست و مقام قضایی مکلف است تحقیقات را کشف کند . برای مثال در حادثه رانندگی یکی از سرنشینها فوت می کند و راننده هم در بیمارستان بستری می شود در این حالت وظیفه بازپرس جمع آوری دلایل و انجام تحقیق است برای مثال شناسایی هویت متوفی و اولیای دم او و یا علت وقوع تصادف با کسب نظر کارشناس و یا تعیین علت فوت با جلب نظر پزشک قانونی و ...

چنانچه طرفین دعوی حضور داشتند وظیفه مقام قضایی ابتدا تحقیق از شاکی است و سپس متهم یا متهمین . البته ممکن است جرمی اصلاً شاکی خصوصی نداشته باشد مانند جرم حمل یا ساخت مشروبات الکلی . لازم به ذکر است که قاضی در تحقیق از شاکی یا متهم باید جریان واقعه یا شکایت را به نحوی مورد پرسش قرار دهد که نحوه ارتکاب عمل وقوع جرم کاملاً مشخص گردد.برای مثال اگر چند نفر مرتکب سرقت شوند باید پرسشها طوری باشد که معلوم شود کدامیک مرتکب اصلی ، کدامیک شریک ، کدامیک معاون ، و یا کدامیک از آنها خریدار مال مسروقه است و هر یک در وقوع جرم چه نقشی داشته اند . به علاوه بایستی وضعیت و موقعیت محل جرم ، وسایل و آلات و ادواتی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته به خوبی تشریح شود .

فرض کنیم آقای (ال) به عنوان شاکی از دو نفر به عنوان کلاهبرداری شکایت دارد . پرسشهای زیر از او ضروری است .

-         اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود و در صورت تغییر باید آن را به اطلاع مقام قضایی برساند .

-         از او پرسش شود که تحت چه عنوانی و علیه چه شخص یا اشخاصی شکایت دارد ؟

-         دلایل اثبات ادعایش چه می باشد ؟

-         جرم در چه زمان و چه مکانی واقع شده است ؟

-         به طور دقیق یا تقریبی چه خسارتی و به چه میزان به او وارد شده است ؟

در تحقیق از متهمین این پرونده برای مثال متهم اصلی پرسشهای زیر ضروری است :

-         اخذ کامل مشخصات و تفهیم این موضوع که نشانی اعلامی از سوی او به عنوان اقامتگاه قانونی او شناخته می شود .

-         تفهیم این موضوع که اظهارات او علیه او قابلیت استناد در دادگاه دارد.

-         اتهام او صریحاً به او تفهیم شود .

-         شکایت شاکی ، گزارش ماموران کلانتری ، دلایل توجه اتهام و محتویات پرونده به او تفهیم شود .

-         به صرف اقرار متهم دست از تحقیقات کشیده نشود چه بسا متهم برای فرار سایر همدستانش از مجازات به اصطلاح ارتکاب جرم را به تنهایی گردن بگیرد .

پس از تفهیم اتهام ، از متهم تامین گرفته می شود این تامین بر مبنای نوع جرم ، دلایل اثبات آن ، آثار به جا مانده از جرم ، شخصیت متهم و... دارای شدت و ضعف است که شدیدترین آن بازداشت موقت و خفیف ترین آن التزام به حضور نزد مقام قضایی با قول شرف است .

تامین کیفری به منظور دسترس بودن متهم صادر می شود جز در مورد بازداشت موقت که متهم مستقیماً به بازداشتگاه اعزام می شود . در قرار تامین وثیقه یا کفالت اگر متهم ، قادر به معرفی وثیقه یا کفیل باشد آزاد می شود و در مورد قرار تامین التزام به حضور چنانچه متهم ملتزم شود آزاد خواهد شد .

معمولاً پس از تفهیم اتهام مدت زمانی برای تکمیل تحقیقات و بررسی و صحت و سقم ادعای شاکی و دفاع متهم لازم است ، مانند استعلام از پزشک قانونی یا جلب نظر کارشناس و ... بدیهی است پس از تکمل تحقیقات نوبت به اخذ آخرین دفاع می رسد . در این ارتباط مقام قضایی مکلف است از متهم آخرین دفاع را گرفته و اتهام او را با دلایل به دست آمده مجدداً تفهیم کند .

در آخرین دفاع اگر متهم مطلب جدیدی جهت کشف واقع عنوان نماید ( چه به نفع خودش یا ضررش) مقام قضایی مکلف است در خصوص آن تحقیق کند و الا نظر نهایی اش را درباره متهم به دادستان اعلام کند .

چه بازپرس یا دادیار متهم را مقصر بشناسد یا دلایل را برای توجه اتهام به او کافی نداند باید عقیده خود را در قالب انشای قرار به دادستان اطلاع دهند و دادستان نیز باید در رای آنها اظهار نظر کند . فرض کنیم بازپرس متهم را مقصر می داند و قرار مجرمیت صادر می کند اگر دادستان با این نظر موافق باشد باید با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و همانند شاکی و متهم در جلسه دادگاه شرکت کند و با دفاع از کیفر خواست تقاضای مجازات متهم را از دادگاه بنماید ولی این دادگاه است که درمورد گناهکاری یا بی گناهی متهم اظهار نظر می کند . چنانچه بازپرس دلایل را برای توجه اتهام به متهم کافی نداند قرار منع پیگرد صادر می کند و اگر دادستان با آن موافق باشد ، شاکی خصوصی حق دارد از این تصمیم دادسرا از دادگاه شکایت کند . واگر دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد نظرش را به اطلاع بازپرس می رساند و اگر بازپرس بر عقیده اش اصرار نماید جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه فرستاده می شود و این دادگاه است که با تصمیم قطعی خود به این اختلاف پایان می دهد و باید مطابق نظر دادگاه با پرونده رفتار شود .

پرسش : اگر بازپرس عقیده به مجرمیت داشته و دادستان با آن مخالف باشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد چه خواهد شد ؟

پاسخ : در این حالت نیز دادگاه بین آن دو حل اختلاف می کند و برابر نظر دادگاه رفتار می شود  یعنی اگر دادگاه نظر بازپرس را تایید کند دادستان مکلف است علیرغم میل خود برای متهم کیفر خواست صادر کند تا پرونده به دادگاه فرستاده شود و درباره گناهکاری یا بی گناهی متهم تصمیم گیری شود و چنانچه دادگاه نظر دادستان را بپذیرد دیگر متهم تحت تعقیب قرار نمی گیرد . البته در این حالت شاکی خصوصی حق دارد از نظر دادستان شکایت کند و دادگاه به این شکایت رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شاکی قانع کننده باشد دادگاه قرار جلب متهم را به محاکمه صادر می کند و تعقیب دوباره از سر گرفته می شود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image