تعلیق اجرای مجازات

 

تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات جزئی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده ، قاردر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند .

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق ، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند .

اگر مجرمی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پیروی نکند ، برای بار اول به مدت تعلیق او یک تا دو سال افزوده می شود و در مرتبه دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد . اگر در ایام تعلق آن شخص مرتکب جرایمی شود که مجازات آن حد یا حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی یا جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال باشد و پس از محاکمه به مجازات های مزبور محکوم شود ، به محض حتمی شدن حکم تعلیقی نیز درباره او اجرا خواهد شد .

تعلیق اجرای مجازات ، تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد و مجرم باید خسارت وارده را به مدعی خصوصی بپردازد.  

اگر شخصی مرتکب جرایم زیر شود ، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیست:

1 – وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر .

2 – اختلاس ، ارتشا ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت آدم ربایی و جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم .

3 – ارتکاب جرایم عمدی متعدد . مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلا محل و تصرف عدوانی شود .

 

آزادی مشروط زندانیان

اگر شخصی برای مرتبه اول به علت ارتکب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را درباره او صادر کرده می تواند تحت شرایطی برای باقی ایام حبس ، حکم به آزادی آن شخص دهد . این شرایط عبارتند از :

1 – در مدت اجرای مجازات حبس در زندان از خود حسن خلق نشان دهد.

2 – شرایط و اضاع و احوال نشان  دهد که وی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد .

3 – زندانی تا حد امکان و در حد توانایی مالی اش ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیب پرداخت آن را فراهم کند.

-         شرایط ذکر شده در بندهای اول و دوم باید به تایید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا دادستان برسد و شرط مذکور در بند سوم به تایید قاضی مجری حکم برسد .

-         - صدور حکم آزادی مشروط ، موکول به پیشنهاد سازمان زندان ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان است و مدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یک و بیشتر از پنج سال نیست .

-         - دادگاه مسایلی را که فرد محکوم باید در طی یک سال یا پنج سال رعایت کند در متن حکم می آورد. برای مثال دادگاه مقرر می دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند یا به فلان شغل اشتغال ورزد . تخلف از این شرایط موجب می شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image