تغییر نام کوچک و نام خانوادگی

تغییر نام کوچک و نام خانوادگی

بسمه تعالی

اشاره : یکی از حقوق فرزندان نسبت به والدین تعیین نام مناسب برای آنان می باشد . در کشور ما ، جهت تعیین نام کوچک و نام خانوادگی و نحوه تغییر آن مقرراتی وجود دارد که آشنایی با این مقررات علاوه بر کمک  به اشخاص در تعیین نام و نام خانوادگی موجب پیشگیری از اقامه دعاوی بی ثمر و با درخواست های بی نتیجه در محاکم و سایر مراجع ذیصلاح خواهد شد .

نام کوچک

برای انتخاب نام کوچک افراد معمولاً از یک نام ساده یا مرکب مانند بهرام ،حسین ،محمدعلی ،ایمان ،فاطمه و... که عرفاً یک نام به شمار می آیند استفاده می شود . انتخاب نام با اعلام کننده آن است و اصولاً جز در مواردی که موجب هتک حرمت مقدسات اسلامی می شود یا عناوین و القاب ها و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ، انتخاب نام آزاد است .

تشخیص نام های ممنوع با شوراهای عالی ثبت احوال است که از طریق این شوراها مراتب به اداره های ثبت احوال ابلاغ می شود . چنانچه شخص سید باشد سیادت او در شناسنامه اش آورده می شود و ملاک تشخیص سیادت قید سیلدت در شناسنامه پدر یا پدر بزرگ پدری است و یا آنکه سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود .

درمورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی انتخاب نام تابع زبان و فرهنگ دینی آنهاست . فرزند در تعیین نام خود نقشی ندارد و حال این پرسش مطرح می شود که آیا پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند نام کوچک خود را تغییر دهد ؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و در چه مرجعی ؟

برابر قانون ثبت احوال ، انتخاب نام با اعلام کننده آن است جز در مواردی که نام با جنس متناسب نیست ( فرضاً برای پسر نام نیلوفر انتخاب شود ) و یا نام مستهجن و زننده باشد و یا موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شود . انتخاب نام آزاد است و پس از انتخاب نام توسط اعلام کننده اصل بر صحت نام گذاری و اصالت شناسنامه با نام مذکور در آن است لذا جز در موارد گفته شده نباید سند سجلی که سندی رسمی است نباید افراد دستخوش تغییر و تحول و تابع میل اشخاص گردد . از طرفی عده ای اعتقاد دارند که داشتن نام کوچک حق افراد است و چنانچه شخص به یک نام به خصوص علاقه مند است و یا از نامی تنفر دارد می تواند نام کوچک خود را تغییر دهد . در هر حال و با هر تغییری مرجع تشخیص این امر دادگاه است . از اینرو رسیدگی به درخواست تغییر نام کوچک با دادگاه است .

سوال : شخصی که متقاضی تغییر نام کوچک است به کدام دادگاه باید مراجعه کند و چه تشریفاتی دارد ؟

پاسخ : در خصوص رسیدگی به این درخواست قانون جهت رفاه حال متقاضیان به آنان اجازه داده تا این درخواست را در قالب دادخواست (فرم زیر) به دادگاه محل اقامت خود و به طرفیت اداره ثیت احوال شهرستان یا بخش صادرکننده سجلی ،طرح و اقامه کند . این دعوی به اصطلاح دعوی حقوق دانان دعوی غیر مالی است و هزینه آن 5000 ریال بابت اصل دعوی و 1100 ريال بابت اوراق + برای هر صفحه کپی برابراصل 200 ريال می باشد .

فرم نمونه درخواست نام کوچک

 خواهان : منوچهر رضوی

به نشانی : میانه ، خ ..... ک ..... پلاک .......

خوانده : اداره ثبت احوال

خواسته : تغییر نام کوچک از منوچهر به مهدی

دلایل و منضمات : استشهادیه محلی – کپی مصدق شناسنامه

..................

شرح

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با سلام – احتراماً ؛ اینجانب خواهان در نزد اهالی محل و دوستان و اقوام به مهدی مشهور هستم و همه مرا به این نام می شناسند از آنجا که نام مهدی از اسماء مقدس بوده و از طرفی بنده حالیه در حوزه علمیه به تحصیل اشتغال دارم خواهشمند است یا پذیرش این خواسته ، اداره خوانده را به صدور یک جلد شناسنامه جدید با نام کوچک مهدی ملزم نمائید . گواهان بنده عبارتند از 1 ........... 2 ...........

به نشانی ............

......... 4 ..........

محل امضاء

نام خانوادگی

برابرقانونهرکسبایددارای نام خانوادگی باشد و هیچکس حق ندارد از نام خانوادگی دیگری برای خودش استفاده کند و کسی که نام خانوادگی اش بدون اجازه او اتخاذ شده می تواند اقامه دعوی کند و در حدود قوانین مربوط تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد . چنانچه شخص نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل اداره احوال ثبت شده تغییر دهد هر ذینفعی می تواند به این امر اعتراض کند .

برای تغییر نام خانوادگی اداره ثبت احوال صلاحیت دارد . برای انتخاب نام خانوادگی حق تقدم با اشخاصی است که آن نام در دفاتر مخصوص نام خانوادگی اداره ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال پیدا می کند . هر یک از وراث نیز می تواند در صورت استفادهازنامخانوادگیاشتوسط دیگری این امر را مورد اعتراض قرار دهد و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد . البته با رضایت همه وراث شخص می تواند از نام خانوادگی آنها استفاده کند .

نام خانوادگی فرزندان همان نام خانوادگی پدر خواهد بود ولی فرزندان کبیر حق دارند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند .

زن نیز می تواند با موافقت شوهرش تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی شوهرش بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی منوط به اجازه شوهر خواهد بود .

از این رو باید توجه داشت که مرجع رسیدگی به  درخواست تغییر نام خانوادگی اداره ثبت احوال است نه دادگاه ولی رسیدگی به اعتراض صاحب نام خانوادگی مبنی بر غصب نام خانوادگی توسط دیگری با دادگاه می باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image