تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

بسمه تعالی

اشاره : پس از ازدواج هر یک از زن و شوهر قانوناً نسبت به یکدیگر دارای وظایفی می شوند و مکلفند حقوق دیگری را محترم شمرده و رعایت کنند . البته باید پذیرفت که در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون . قواعد الزام آور حقوقی ، اخلاق و فطرت پاک انسانها معیار و ملاک یک زندگی همراه با آسایش است و هیچ گاه نمی توان با الزامات قانونی و احکام دادگاه دوام و بقای یک خانواده را تضمین کرد . به هر حال قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران برای تعیین حدود وظایف و حقوق زن و شوهر نسبت به یکدیگر مقرراتی را وضع کرده که به آنها می پردازیم .

1 – زن و شوهر مکلف به داشتن روابط انسانی بوده و باید تمام تلاش خود را جهت تحکیم مبانی خانواده و پرورش فرزندان به کار گیرند .

2 – در عقد دائم نفقه زن که عبارت است از مسکن ، لباس ، غذا ، اثاث ،هزینه درمان و ... برعهده شوهر است حتی اگر زن از نظر مالی غنی و یا دارای درامد و شغل دولتی باشد . در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه برقرای نفقه بین زن و شوهر شرط شود و اصولاً عقد بر مبنای وجود نفقه برای زن و استحقاق برای آن تنظیم و جاری شده باشد .

3 – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند مگر آنکه اجازه اختیار تعیین منزل در عقد نامه به زن داده شده باشد . یا اینکه بودن زن و شوهر در یک منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی داشته باشد که در این صورت زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کرده باشد بازهم نفقه زن برعهده شوهر است .

4 – زن حق دارد در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند و دادگاه مکلف است میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شان خانوادگی و اجتماعی او تعیین کند و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید . چنانچه شوهر از اجرای حکم دادگاه خودداری کند زن حق دارد برای طلاق به دادگاه دادخواست دهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد کرد .

5 – اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه کند و از شوهر طلاق بگیرد .

6 – شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی است و یا مخالف حیثیات او یا همسرش است منع کند . البته زن هم حق دارد برای این موضوع به دادگاه مراجعه کند و اگر ثابت شد شغل زن مخالف با شان و حیثیت او یا همسرش نیست با حکم دادگاه می تواند به شغل خود بازگردد.

7 – زن حق دارد در دارایی خود مستقلاً هر گونه تصرفی کند برای مثال زن می تواند حق الارث خود را به سایر ورثه یا دیگران ببخشد و شوهر حق مداخله در این امور را نخواهد داشت .

8 – زن یا شوهر حق دارند هنگام عقد هرگونه شرط معقول و مشروعی را به عقد اضافه کنند برای مثال شرط شود که هرگاه شوهر ، همسر دیگری را اختیار کرد زن وکیل شوهر برای طلاق باشد .

9 – زن حق دارد تا زمانیکه مهریه به او پرداخت نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرط آنکه مهریه دارای اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد  پس اگر مهریه زن پرداخت مبلغ ... ريال برای دو سال بعد از عقد باشد مهریه زن موجل است و نه حال و لذا زن حق ندارد از انجام وظایف خود امتناع کند . باید توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهریه از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری کرد این امر مانع از استحقاق برای دریافت نفقه نیست .

10 – نفقه زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است . البته اگر زن ناشزه باشد (نافرمان) و د راین حالت از شوهر طلاق بگیرد نفقه به او تعلق نمی گیرد . و اگر عده زن به واسطه فسخ نکاح یا طلاق او رجعی نباشد حق نفقه ندارد مگر آنکه از شوهر حامله باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image