به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه

ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه

بسمه تعالی

اشاره : ثبت ازدواج مزایای زیادی دارد مانند مرد یا زن نمی تواند منکر ازدواج شوند و یا اینکه دو یا چند نفر ادعای همسری یک نفر را بنمایند همچنین یکی از همسران نمی توانند وجود فرزند و یا فرزندان را منکر شوند و بحث اثبات زوجیت در دادگاه کمتر مطرح می شود . به دلیل وجود مزایای فوق و مانند آن بود که قانون گذار در سال 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را قانونی اجباری اعلام نمود و برای مرد و عاقدی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدوج و طلاق و رجوع می نمودند یک تا شش ماه حبس در نظر گرفته بود و بعد از انقلاب در قانون مجازات تا یک سال حبس برای مرد پیش بینی شده و چنین آمده « به منظور حفظ کیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است . چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات تعزیری تا یک سال محکوم می گردد . » در نوشتار حاضر با ثبت و حذف وقایع ازدواج ، طاق  بیشتر آشنا می شویم .

صدور شناسنامه از جمله وظایف اداره ثبت احوال است و شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر می شود و در آن به نکاتی چون نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، تاریخ تنظیم سند اشاره شده است . از جمله مشخصات و اطلاعاتی که در شناسنامه درج می شود و صفحه مخصوص به آن اختصاص داده شده ثبت ازدواج ، طلاق ، وفات همسر ، ولادت فرزندان می باشد .

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج و طلاق و رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند و نیز مکلفند واقعه ازدواج و طلاق و یا رجوع را در شناسنامه زن و مرد در صفحه مخصوص درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یکبار این وقایع را روی فرم های مربوط لیست کرده و به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت نمایند .

قانونگذار عدم ثبت وقوع ازدواج ، طلاق و رجوع را جرم دانسته است و مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق و رجوع به عهده مرد گذاشته شده است و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است ولی زن می تواند جهت ثبت وقوع ازدواج و طلاق دادخواست به دادگاه تقدیم کند و از دادگاه بخواهد مرد را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید . طرح کیفری به عبارت دیگر تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج امتناع می نماید ، منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت وی ، تعقیب و رسیدگی پرونده متوقف نمی شود ، بلکه متهم به مجازات می رسد .

پرسش : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد چگونه می توان آن را ثبت کرد ؟

پاسخ : ازدواجی که در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در شناسنامه زن و شوهر ثبت می شود :

1 – ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ، بنابراین اگر یکی از زن ومرد این اقرار نامه را ارائه نکنند یا منکر ازدواج باشند در شناسنامه آنان این ازدواج ثبت نمی شود و برای حل اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنند .

2 – در هنگام تنظیم اقرار نامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه از 17 سال کمتر نباشد . گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک در این خصوص سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 ال و برای دختر 9 سال قمری است .

3 – گواهی اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر اینکه نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نمی باشند .

پرسش: آیا واقعه طلاق یا رجوع یا فسخ ازدواج در شناسنامه های زوجین باید ثبت شود ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ راهی برای حذف آن وجود دارد ؟

پاسخ : کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی درمورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت :

1 – در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین ازدواج و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس می شود .

2 – ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی شود یعنی نه در المثنای شناسنامه زن و نه مرد .

پرسش : آیا می توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج درمورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد ؟

پاسخ : افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می باشد . و درمورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز استعلام از اداره ثبت احوال را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح رسیدگی باشد .

پرسش : اگر دختری که قبلاً ازدواج کرده و در المثنای شناسنامه او به واسطه غیر مدخوله بودن واقعه طلاق نیامده با دیگری ازدواج کند آیا به عنوان فریب در ازدواج قابل تعقیب است ؟

پاسخ : چنانچه هر یک از زوجین که قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای اینکه زن قبلاً ازدواج نکرده عقد واقع شود فریب دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود .

پرسش : آیا ثبت واقعه ازدواج یا طلاق الزامی است ؟

پاسخ : ثبت واعه ازدواج دایم (نه موقت) ، طلاق و رجوع الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم کند یا مبادرت به طلاق یا رجوع نماید به حبس تا یکسال محکوم می شود .

پرسش : اگر درعقد شرط شود که مرد باید مجرد باشد ولی پس از عقد معلوم شود که شوهر در هنگام عقد مجرد نبوده آیا زن می تواند از او شکایت کند ؟

پاسخ : اگر هر یک از زن و مرد قبل از عقد خود را مجرد معرفی نمایند یا در یکی از آنان تجرد شرط شده باشد علاوه بر اینکه متخلف قابل تعقیب کیفری است یعنی قانون برای خاطی مجازات تعیین کرده است . طرف مقابل حق فسخ دارد و می تواند عقد نکاح را فسخ کند و در این خصوص فرقی بین ازدواج دایم و موقت نیست .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image