به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

جرایم اطفال و حدود و مسئولیت کیفری آنان

جرایم اطفال و حدود و مسئولیت کیفری آنان

بسمه تعالی

اشاره : امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی ، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند . حتی درمورد این اشخاص به جای کلمه « بزهکار » از اصطلاح « اشخاص معارض با قانون » استفاده می شود . در این مختصر به بررسی حقوق این دسته از افراد جامعه در صورت ارتکاب جرم و نحوه رسیدگی به جرایم آنان می پردازیم .

تعریف طفل

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور ، برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال قمری است . با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد .

مسئولیت کیفری اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفر اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .

در صورتی که طفل مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگان ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر ( به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند . اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت وارده جبران می شود .

ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال

درصورتارتکابجرمتوسطکودک پرونده کیفری او مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و تحقیقات مقدماتی از او در دادسرا به عمل نمی آید . قانونگذار جهت رفاه حال این قشر از جامعه و اینکه به صورت تخصصی به جرایم آنان رسیدگی شود ، در هر حوزه قضایی یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است . در این شعبه ها فقط به جرایم اطفال و نیز افراد بالغ کمتر از 18 سال رسیدگی می شود .

برای رسیدگی به جرم اطفال ابتدا دادگاه بهسرپرست طفل اعلام می کند تا همراه او در دادگاه حاضر شود و یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند و چنانچه سرپرست طفل حضور نیابد و یا از معرفی وکیل خودداری کند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری اعلام می کند تا از حقوق طفل در دادگاه دفاع کند .

هرگونه تحقیق از طفل توسط دادگاه صورت می گیرد و اقداماتی که توسط پلیس یا دادسرا برای انجان تحقیقات مقدماتی در خصوص سایر افراد انجام می گیرد در خصوص اطفال باید توسط دادگاه صورت گیرد .

اصولا احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم از طریق سرپرست  او به عمل می آید و در صورت عدم حضور طفل جلب می شود .

در جریان تحقیقات از طفل اگر ضرورتی به نگهداری از طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرارش دادگاه می تواند به یکی از طرق زیر عمل کند :

-         سرپرستش را به حضور به موقع طفل نزد دادگاه ملتزم کند .

-         سرپرست طفل یا شخص ثالثی برای آزادی طفل وثیقه ای بسپارند .

چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد یا سرپرست طفل ملتزم و متعهد نشود دادگاه دستور می دهد تا طفل متهم ، تا زمان صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری شود و اگر در حوزه قضایی دادگاه کانون اصلاح وجود نداشته باشد کودک به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد .

همچنین اگر نکهداری طفل برای انجام تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی با سایر همدستان ضرورت پیدا کند دادگاه می تواند دستور دهد تا به طور موقت از کودک در کانون مراقبت به عمل آید .

رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیر علنی است و در دادگاه فقط والدین و وکیل مدافع طفل و شهود و مطلعین و نماینده کانون اجازه  حضور دارند آن هم به تشخیص دادگاه و انتشار جریان محاکمه اطفال در جراید و رسانه های گروهی و تهیه فیلم یا عکس از جریان دادرسی یا افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و جرم می باشد و در صورت ارتکاب ، شخص یا اشخاص مرتکب به 91 روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی از 500000 ریال تا 12000000 ريال محکوم خواهند شد .

در صورتی که دادگاه طفل متهم را مقصر تشخیص دهد برابر گزارش هایی که از وضع او از کانون دریافت می کند می تواند در تصمیمات خود در خصوص او تجدید نظر کند و مدت نگهداریش را در کانون تا یک چهارم تخفیف دهد . در هر صورت رای دادگاه اطفال در خصوص اتهام وارده به طفل قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی که دادگاه اطفال در حوزه آن واقع شده ، خواهد بود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image