جزئیاتی در مورد جرم سرقت و مال خری

جزئیاتی در مورد جرم سرقت و مال خری

بسمه تعالی

اشاره : معمولاً پس از آنکه سرقت صورت گرفت سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال بر می آیند و غالباً هدف از سرقت ، تحصیل و بدست آوردن وجه می باشد . البته گاهی اوقات هدف سارق استفاده از عین مال مسروقه هم است . برای مثال پس از سرقت اسلحه یا اتومبیل آنها را در ارتکاب جرم قتل یا حمل مواد مخدر استفاده می کند . در این بروشور به جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت .

اصولاً سارق هنگامی دست به سرقت می زند که اطمینان از فروش آنها داشته باشد و متاسفانه افرادی حرفه ای بدون آنکه نقشی در سرقت داشته باشند اموال مسروقه را از سارق یا سارقان به قیمت ناچیز خریداری می کنند و از این راه درآمد سرشاری بدست می آورند .

فرض کنیم آقایان " الف " و " ب " لوازم منزل " ج " را در تهران سرقت و آن اموال را در ورامین به آقای " د " می فروشند . در این پرونده آقای " د " برای بدست آوردن اموال خود چه حقوق و وظایفی دارد و مسئولیت هر یک از سارقان و مال خر چیست ؟

1 -  شاکی باید زمان و مکان سرقت و اموالی را که از او به سرقت رفته در شکایت بیاورد .

2 – چنانچه مشخص شد سارقان اموال را نزد دیگری مخفی  پنهان کرده اند یا آنها را به فروش رساندند با همکاری آنان محل نگهداری اموال شناسایی و اگر اموال در حوزه قضایی شهرستان دیگری باشد ( برای مثال ورامین ) با نیابت قضایی محل اموال کشف و آن اموال توقیف می شود .

3 – با درخواست شاکی و عدم وجود مدعی برای اموال و عدم ضرورت نگهداری آنها ، با دستور مقام قضایی اموال به مال باخته برگردانده می شود .

4 – اگر ثابت شود آقای " د " در ورامین با علم و اطلاع از اینکه اموال مسروقه بوده آنها را خریداری یا مخفی کرده به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

5 – اگر ثابت شود آقای " د " حرفه اصلی اش خرید و فروش اموال مسروقه است به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می شود یعنی حداکثر مجازات مقرر قانونی درباره او اعمال می شود .

6 – اگر ثابت شود آقای " د " اطلاعی از مسروقه بودن اموال نداشته تبرئه می شود .

پرسش : با فرض اثبات بی گناهی آقای " د " اگر نامبرده در ازای خرید اموال وجهی به سارقان داده باشد آیا می تواند از اموال مسروقه برداشت کند ؟

پاسخ : عین مال مسروقه که در دست هر کس باشد مالباخته حق دارد آنها را باز پس گیرد و خریدار اموال مسروقه در صورت اثبات بی گناهی اش فقط حق مراجعه با سارقان را دارد آن هم نه از طریق کیفری بلکه باید علیه آنان مطابق مقرارت دادخواست حقوقی تنظیم کند و وجه پرداخت شده را از آنان مطالبه نماید . بنابراین مال خر هیچ حقی نسبت به مال مسروقه ندارد حتی اگر بابت آن وجهی داده باشد .

پرسش : اگر عمل سرقت در تهران و خرید مال مسروقه در ورامین یا شهر دیگری صورت گرفته باشد به هر دو موضوع در تهران رسیدگی می شود ؟

پاسخ : خیر ، جرم سرقت مستقل از تحصیل و خرید مال مسروقه است و هر کجا که تحصیل یا خرید مال مسروقه انجام گرفته باشد دادسرا و دادگاه همان شهر صالح به رسیدگی است .

پرسش : اگر عین مال مسروقه از بین رفته باشد فرض کنیم مال مسروقه اتومبیلی بوده که اوراق شده آیا شاکی برای بدست آوردن بهای مال خود باید دادخواست حقوقی بدهد ؟

پاسخ : خیر ، در مورد سرقت قانون دادگاه را موظف کرده تا هنگامی که عین مال مسروقه از بین رفته و موجود نیست سارق را به رد مثل یا قیمت آن مال ملزم کند و اگر سارق از پرداخت آن عاجز بود با درخواست شاکی تا زمان پرداخت مثل یا قیمت مال در بازداشت نگه داشته شود حتی اگر مدت حبس سارق به پایان رسیده باشد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image