حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتما نها

حدوداختیاراتووظایفمدیراندرآپارتمانها

بسمه تعالی

اشاره: بر حسب قوانین جاری و با هدف جلوگیری از اختلافاتی که ممکن است در زندگی آپارتمان نشینی رخ دهد، در آپارتمان هایی که تعداد مالکان آنها از سه نفر بیشتر باشد مجمعی به نام مجمع عمومی مالکان تشکیل می شود که یکی از وظایف آن تعیین مدیر برای آپارتمان می باشد. در این بروشور به طور اختصار سعی گردیده به سؤالات مربوط

به حدود اختیارات مدیر ساختمان پرداخته شود.

پرسش: آیا مدیر آپارتمان باید از میان مالکان باشد؟

پاسخ: خیر مدیر آپارتمان که از سوی مجمع عمومی انتخاب م ی شود می تواند از میان مالکان، مستاجران یا اشخاص خارج باشد.

پرسش: وظیفه اصلی مدیر ساختمان چیست؟ و چند نفر در یک آپارتمان می توانند به عنوان مدیر انجام وظیفه نمایند؟

پاسخ: مدیر ساختمان مسؤولیت حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی را بر عهده دارد و تعداد مدیران در صورت تعدد باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران ساختمان طبق قانون 2 سال است ولی این مدت قابل افزایش یا کاهش از سوی مجمع عمومی است و انتخاب مجدد یک فرد به عنوان مدیر بلا مانع است.

پرسش: آیا مدیر قبل از پایان مدت مدیری تاش قابل برکناری است؟

پاسخ: بله و این امر توسط مجمع عمومی صورت می گیرد و از طرفی مدیر یا مدیران حق دارند از سمت خود استعفا دهند . بنابراین در صورت فوت، عزل یا استعفای مدیر مجمع عمومی جلسه ای فوق العاده تشکیل داده و مدیر یا مدیران جدیدی انتخاب می کند.

پرسش: در صورت تعدد مدیر در یک آپارتمان تصمیمات مدیران چه زمانی معتبر می باشد؟

پاسخ: تصمیمات مدیران با اکثریت آراء معتبر می باشد.

پرسش: آیا مدیر یا مدیران می توانند فرد دیگری را به جای خود برای انجام وظایف مدیریت بگمارند؟

پاسخ: خیر. مدیر یا مدیران امین مالکان هستند و نمی توانند د یگری را به جای خود انتخاب نمایند.

پرسش: غیر از حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مدیران چه وظایف دیگری بر عهده دارند؟

پاسخ:   1- مدیران موظفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و سهم هر شریک از حق بیمه را اخذ و به بیمه گر پرداخت کنند.

2  - مدیران موظفند میزان هزینه های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت به شریک اعلام نمایند.

3  - برای انجام وظیفه مذکور در بند 2 موضوع به وسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام خواهد شد.

4  - در مجتمع هایی که بیش از 10 آپارتمان تاسیس شده مدیران مکلفند برای حفظ و نگهداری بنا دربان استخدام کنند.

5  - رسیدگی به اعتراض شرکاء در مورد سهمیه یا میزان هزینه ها . (در صورت عدم رسیدگی فرد معترض حق مراجعه به دادگستری را دارد.)

6  - مدیران می توانند با تصویب مجمع عمومی به منظور تامین هزینه های ضروری و فوری مبالغی به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت کنند.

7  - مطالبه هزینه های مشترک با ارسال اظهارنامه به مالک یا استفاده کننده ای که از پرداخت سهم خود امتناع می کنند.

8  - مراجعه به دست گاه قضایی جهت وصول هزینه های مشترک از مالک یا استفاده کننده ای که سهم خود را از هزینه ها نپرداخته است.

9  - دادن تسویه حساب هزینه های مشترک به دفاتر اسناد رسمی به هنگامی که در مورد واحد مورد نظر هر نوع سند انتقال اعم از اجاره، رهن، صلح، هبه و . . .تنظیم می شود.

پرسش: آیا مدیران می توانند به علت امتناع از پرداخت هزینه های مشترک، خدمات آب، برق، گاز و . . . واحد مربوطه را قطع کنند؟

پاسخ: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر اظهارنامه آی به ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود . اگر مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را نپردازد مدیر می تواند از دادن خدمات مشترک (نه اختصاصی ) مانند شوفاژ، آب گرم و . .. به آن شخص خودداری کند . بنابراین قطع برق اختصاصی یا آب اختصاصی ممنوع بوده و جرم محسوب می شود لذا در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن نباشد مدیر می تواند به مراجع قضایی شکایت کند و دادگاه موظف است به این شکایت خارج از نوبت رسیدگی می کند و احد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود

محروم کند و تا دو برابر بدهی به نفع مجموعه آن شخص را جریمه نماید.

پرسش: اگر یکی از واحدها برای سایرین ایجاد مزاحمت کند آیا مدیر موظف است از واحد مزبور شکایت کند؟

پاسخ: خیر مدیر آپارتمان فقط در موارد مذکور در قانون تملک آپارتمانها که در بالا به آنها اشاره شد حق دارد به نمایندگی اقامه دع وی کند و نسبت به آنچه که خارج از حدود وظایف اوست حق شکایت و اقامه دعوی ندارد برای مثال اقامه شکایت علیه همسایه مبنی بر رفع رطوبت و جبران خسارت نسبت به همسایه دیگر از جمله وظایف او نیست . اما اگر

رطوبت به نحوی باشد که به زیربنای کل ساختمان یا قسمتهای مشترک لطمه وارد کند در این حالت حق شکایت یا اقامه دعوی هنگامی برای مدیر متصور است که در اساسنامه سازمان مالکان به آن اشاره شده باشد و الا هر یک از مالکان حق شکایت خواهند داشت.

پرسش: اگر مدیر ساختمان را در مقابل آت ش سوزی بیمه نکند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

پاسخ: در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی و بروز آتش سوزی مدیر مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image