به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حضور در دادگاه حقوقی با وصول اخطاریه

حضور در دادگاه حقوقی با وصول اخطاریه

بسمه تعالی

در دعاوی مدنی معمولا این پرسش برای طرفین دعوی پیش می آید که آیا با دریافت اخطاریه باید در جلسه محاکمه مدنی (حقوقی) حضور داشته باشند ؟ حضور یا عدم حضور آنان چه تاثیری بر روند رسیدگی دادگاه دارد ؟ آیا با عدم حضور ، حقوقی از آنان ضایع می شود ؟ در این بروشور در حد امکان به این پرسشها پاسخ می دهیم .

جلسه دادرسی

جلسه دادرسی جلسه ای است که در آن موجبات رسیدگی برای دادگاه فراهم باشد ، و هنگامی موجبات دادرسی فراهم می شود که :

-          دادخواست به درستی تنظیم و به ثبت رسیده باشد .

-          وقت دادگاه به طرفین به درستی ابلاغ شود ، یا اینکه طرفین از زمان محاکمه مطلع باشند و یا به دادگاه لایحه فرستاده باشند که این امر دلالت بر اطلاع آنان از زمان دادرسی دارد . بنابراین اگر وقت دارسی به طرفین ابلاغ نشود و یا اگر ابلاغ شده امر ابلاغ صحیح نباشد ( برای مثال بعد از وقت محاکمه امر ابلاغ صورت گیرد ) موجبات دادرسی فراهم نمی باشد مگر آنکه طرفین دعوی یا وکلای آنان در جلسه محاکمه حاضر باشند و یا به دادگاه لایحه فرستاده باشند .

هر یک از طرفین دعوی حقوقی ، چه خواهان و چه خوانده می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند اما اگر به تشخیص دادگاه حضور خواهان یا خوانده و یا هردو نفر لازم باشد در این صورت باید شخصاً حاضر شوند .

پرسش : اگر موجبات رسیدگی برای دادگاه فراهم نباشد چه تصمیمی برای رسیدگی به پرونده اتخاذ می شود ؟

پاسخ : در این حالت دادگاه ناگزیر به تجدید وقت محاکمه است که معمولا موجب نارضایتی مراجعه کنندگان و طولانی شدن رسیدگی هم می شود . و این نقص در واقع به سیستم ابلاغ اخطاریه و احضاریه که توسط مامورین انتظامی صورت می گیرد ، بر می گردد .

پرسش : اگر دادگاه برای اخذ توضیح حضور اصحاب دعوی ، چه خواهان و چه خونده و یا هر دو را لازم بداند و طرفین به این امر توجه نکنند چه تصمیمی از سوی دادگاه گرفته می شود ؟

پاسخ : قبل از هر چیز باید دانست که دادگاه بدون جهت نمی تواند حضور فیزیکی اصحاب دعوی را در دادگاه خواستار شود و از طرفی دادگاه باید علت اخذ توضیح را در صورتجلسه بیاورد و این موضوع در اخطاریه شخص که باید حضور پیدا کند ، آورده شود . از این رو صرف عدم حضور اصحاب طرفین یا وکلای آنان در جلسه دادگاه حاضر نگردد و با اخذ توضیح از طرف مقابل او (خوانده) هم دادگاه نتواند رای بدهد ، دادگاه دادخواست خواهان را باطل می کند .

پرسش: غیر از مورد گفته شده یعنی فراهم نبودن موجبات رسیدگی ، امکان تجدید دادگاه وجود دارد ؟

پاسخ : در موارد ذیل امکان تجدید جلسه دادگاه وجود دارد :

1 – در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول محاکمه دلایلی بیاورد که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه سند و دلایل جدید ممکن نیست ، در این صورت با تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه وقت مناسب به خواهان داده می شود .

2 – دادگاه می تواند به درخواست و رضایت طرفین دعوی فقط برای یک بار جلسه را به تاخیر بیاندازد .

3 – در صورتی که سندی که خوانده در مقام دفاع و پاسخ به ادعای خواهان ارایه می دهد عادی باشد و مورد انکار خواهان قرار گیرد و خوانده نتواند به واسطه کمی مدت با دلایل دیگر اصل سند عادی استنادی اش را ارایه دهد ، حق دارد تاخیر جلسه را درخواست کند . در این صورت با تشخیص دادگاه وقت رسیدگی تجدید می شود ولی این وقت به صورت فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود .

4 – دادگاه جهت کشف واقع یا بررسی دلایل طرفین ناگزیر به تعیین جلسه دیگر شود . بطور مثال برای معاینه محل یا تحقیق از گواهان و ...

پرسش : چنانچه به هر دلیلی در وقت تعیین شده ، دادگاه تشکیل نشود یا دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد وقت بعدی چگونه تعیین می شود ؟

پاسخ : به دستور دادگاه دفتر باید نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن را تعیین کند و درمواردی که عدم تشکیل جلسه دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف 2 ماه خواهد بود .

پرسش : عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه چه آثاری در بر خواهد داشت ؟

پاسخ : همانطور که اشاره کردیم اصولاً حضور طرفین دعوی در محاکمه مدنی (حقوقی) الزامی نیست مگر آنکه دادگاه جهت اخذ توضیح حضورشان را ضروری بداند و خواهان یا خوانده می توانند با فرستادن لایحه نسبت به اعلام خواسته و مدافعات خود اقدام نمایند . با این حال حضور شخص خواهان یا خوانده و یا وکلای آنان در پاره ای از موارد موثر می باشد برای مثال :

-          خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را به دادخواست ضمیمیه کرده در جلسه دادگاه حاضر نمایند و الا چنانچه این اسناد عادی باشند و طرف مقابل نسبت به آنها تردید و تکذیب کند و خواهان دلیل دیگری هم ارائه نکرده باشد ، دادخواست او باطل می شود .

-          در فرض بالا اگر خوانده در پاسخ به ادعای خواهان ، به سند عادی استناد کند و خواهان منکر آن باشد و اصل سند ارایه نشود ، سند مزبور از شمار دلایل خوانده خارج می شود .

-          پرسش از گواهان طرف مقابل دادگاه

-          ادای سوگند در دادگاه

پرسش : جلسه اول دادرسی چه اهمیتی برای اصحاب دعوی دارد ؟

پاسخ : در جلسه اول دادرسی مزایایی برای طرفین وجود دارد که عدم توجه به آن در پاره ای از موارد غیر قابل جبران می باشد برای مثال :

-          هرگونه ایراد و اعتراضی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل بیاید ، برای نمونه اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده .

-          اظهار جلب شخص ثالث به دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی و طرح دعوی جلب ثالث تا سه روز پس از آن

-          تقدیم دادخواست متقابل از سوی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی امکان پذیر است .

-          ادعای جعلیت نسبت به سند تا پایان جلسه اول .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image