به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

شرایط صدور پروانه وکالت اتفاقی (موقت)

 

 

 

شرایط صدور پروانه وکالت اتفاقی (موقت)

سلام، یکی از دوستان در خصوص وکالت توسط فارغ التحصیلان رشته حقوق که پروانه وکالت ندارند پرسیده بودند که در پاسخ به ایشان شرایط صدور پروانه وکالت اتفاقی را بیان میکنیم:

شرایط صدور پروانه وکالت اتفاقی یا موقت

ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یانسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مواد ۲ مواد مستخرجه از آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود
۱ – فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
۲ – فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک ثبتی قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت ۱۳۱۵
۳ – اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد
۴ – اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده
۵ –فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند
تبصره:مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده۳: برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴ کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی از احراز شرایط اختیاری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلا است.
برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال تمبر باطل و الصاق می گردد.

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی...

 

شرایط صدور پروانه وکالت اتفاقی (موقت)

ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یانسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مواد ۲ مواد مستخرجه از آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود
۱ – فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
۲ – فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک ثبتی قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت ۱۳۱۵
۳ – اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد
۴ – اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده
۵ –فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند
تبصره:مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.
ماده۳: برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده هائی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
ماده ۴ کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی از احراز شرایط اختیاری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلا است.
برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال تمبر باطل و الصاق می گردد.

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ ۵/۵/۱۳۸۷ به تایید و توشیح ریاست معظم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس دفتر ویژه رئیس قوه قضائیه

اصلاح موادی از آیین‌نامه جواز وکالت اتفاقی
مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده۵ ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده۶ ـ این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.
ماده۷ـ حذف می‌گردد.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image