به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

کلیاتی دربارۀ غایب مفقودالاثر و نحوۀ تعیین امین دارایی ایشان

کلیاتیدربارۀغایبمفقودالاثرونحوۀتعیینامینداراییایشان

بسمه تعالی

 

برای تحقق هدف اطلاع رسانی حقوقی به شهروندان و آشنا نمودن ایشان با حقوق و تکالیفی که در برابر دیگران دارند، کلیاتی راجع به غایب مفقودالاثر و دادگاهی که باید برای امور ایشان به آن مراجعه نمود و نحوۀ تعیین امین و ... به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی:

اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت است از جایی که مرکز امور مهم اوست به بیان دیگر اقامتگاه هر شخصی همان محلی است که او کارهای مهم خود را در آنجا انجام می دهد.

عده: عبارت است از مدتی که تا اتمام آن، زنی نکاح او به موجبی از موجبات منحل شده است، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

رجوع: مراجعۀ شوهر به زن در مدت زمان عده را رجوع نامند.

- غایب مفقودالاثر کیست؟

شخصی است که از غیبت او مدت تقریباً طولانی ای گذشته است و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

- چه کسانی دربارۀ امور غایب مفقودالاثر می توانند به دادگاه رجوع نمایند؟

دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث یا طلبکاران حق دارند در مورد امور راجع به غایب مفقودالاثر به دادگاه مراجعه کنند.

- راجع به امور غایب مفقودالاثر به کدام دادگاه می توان مراجعه کرد؟

دربارۀ امور راجع به غایب مفقودالاثر به ترتیب می توان به دادگاههای ذیل مراجعه نمود:

-1 دادگاه شهرستان آخرین اقامتگاه غایب مفقودالاثر

-2 اگر اقامتگاه غایب مفقودالاثر در ایران نباشد، دادگاه شهرستان آخرین محل سکونت غایب.

-3 اگر غایب مفقودالاثر در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد یا اقامتگاه یا محل سکنای او در ایران مشخص نباشد، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکنای ورثۀ غایب.

-4 در صورتی که ورثۀ غایب مفقودالاثر در ایران معلوم نباشند، دادگاه شهرستان محل وقوع مال غایب.

- اگر تابعیت غایب مفقودالاثر مشکوک باشد، مشمول چه قانونی خواهد بود؟

در صورت شک در تابعیت غایب، مقررات راجع به تبعۀ ایران درباره ایشان مجرا خواهد بود.

- در چه مواقعی دادگاه برای ادارۀ اموال غایب مفقودالاثر امین تعیین می نماید؟

در صورتی که غایب مفقودالاثر برای ادارۀ اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و بر طبق قانون نیز کسی (مانند ولی یا قیم) نباشد که بتواند امور او را اداره نماید، دادگاه برای ادارۀ اموال او یک نفر امین معین می کند.

- نحوۀ تعیین امین برای دارایی غایب مفقودالاثر چیست؟

دادگاه در صورت تشخیص صحت اظهارات درخواست کننده تعیین امین مبتنی بر غیبت غایب و عدم تعیین تکلیف دربارۀ اموال خود، برای اداره دارایی غایب، امینی مشخص می نماید.

- دادگاه چه کسی را به عنوان امین برای ادارۀ اموال غایب مفقودالاثر انتخاب می نماید؟

کسی در زمان غیبت در عمل تصدی امور او را عهده دار باشد، در موقع تعیین امین برای غایب بر دیگران ترجیح دارد و یا اگر یکی از وراث غایب تضمینات مناسب دهد، دادگاه باید او را به سمت امین اموال غایب تعیین نماید.

- آیا دادگاه می تواند از امین تقاضای تضمین نماید؟

دادگاه اختیار دارد که از امین درخواست ضامن یات تضمینات دیگر نماید.

- وظایف و اختیارات امین کدامند؟

-1 امین نماینده قانونی غایب در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی اوست.

-2 در دعوای علیه غایب، امین طرف دعوا خواهد بود و همچنین امین می تواند برای وصول طلب های غایب اقامۀ دعوا نماید.

-3 امین نمی تواند دعوای مربوط به غایب مفقودالاثر را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب دادستان.

-4 امین نمی تواند از طرف غایب با خود معامله کند.

-5 امین باید خساراتی را که در اثر تقصیر او بر اموال غایب وارد شده، جبران نماید.

-6 امین باید قبل از مداخله در امور مالی غایب، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه و یک نسخه از آن را برای دادستانی که غایب در حوزۀ آن سکونت داشته ارسال دارد و در صورت عدم ذکر مالی در دارایی غایب، مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث به غایب وارد گردد.

-7 امین نمی تواند مبلغی بیش از آنچه که دادستانی برای ادارۀ اموال غایب تعیین کرده، خرج کند مگر با تصویب دادستان.

-8 امین نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجۀ آن، خود مدیون غایب شود مگر با لحاظ صرفۀ غایب و تصویب دادستان. بعلاوه امین مجاز نیست که بدون ضرورت برای غایب قرض بگیرد مگر با تصویب دادستان.

-9 امین باید حداقل سالی یک مرتبه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبۀ دادستان، حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او تحویل دهد.

-10 امین باید حساب تصدی خود را پس از برگشتن غایب مفقودالاثر به او و یا در صورت صدور حکم موت فرضی یا معلوم شدن موت حقیقی غایب، به وراث او تحویل دهد.

-11 هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنی یا مال منقولی که مورد احتیاج نیست، باشد امین می تواند مال را بفروشد و از نتیجۀ فروش با رعایت مصلحت غایب، مالی را خریداری یا اقدام دیگری که به صرفۀ غایب باشد انجام دهد.

-12 امین باید نفقۀ اولاد و همسر غایب را از دارایی ایشان تادیه نماید.

-13 امین می تواند برای اداره اموال غایب، اجرت مطالبه کند.

- چه هنگام سمت امین از بین می رود؟

-1 بعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر

-2 پس از معلوم شدن موت حقیقی غایب مفقودالاثر

-3 بعد از اطلاع از زنده بودن غایب مفقودالاثر

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image