به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مدارک و رویه رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه )

مدارک و رویه رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه )

بعد از صدور حکم و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهریه خوانده (شوهر) می تواند با دادن دادخواست اعسار(یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم داشته باشد .

بعد از صدور حکم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را می پذیرند ولی رسیدگی به موضوع اعسار منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) می باشد .

رسیدگی به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقی با دادن دادخواست و تعیین وقت رسیدگی انجام میشود .

مدارکی که باید برای اثبات اعسار و یا تقسیط تهیه کرد به قرار زیر است :

 برگه قضائی دادخواست

استشهادیه محلی

کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه

مدارک مصدق وضعیت مالی از جمله فیش حقوقی و غیره

 بعد از تهیه برگه دادخواست ( از طریق اینتر نت هم قابل دریافت است )مشخصات بصورت زیر باید تکمیل شود:

 

ادامه...

 

 مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان )نوشته شود و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد کفایت و در حد مشخص کردن مشخصات حکم و شماره پرونده اکتفا میشود . 

 

بعد از تنظیم دادخواست باید استشهادیه تهیه شود و بوسیله افراد مورد نظر امضاء شود .

( بر فرض در یک برگه a4   و یا برگه سفید )

 

 

استشهادیه محلی

بدینوسیله از اهالی محترم محل و مطلعین مومن و مسلمان طلب گواهی می نمایم مبنی بر اینکه آیا علم و اطلاع کامل و کافی دارید که اینجانب . . . . . . . توان و استطاعت مالی ندارم تا میزان محکوم به را بپردازم .چنانچه از موارد مندرج کاملاً مطلع هستید ذیل ورقه را گواهی نمائید .

 

مراتب مورد گواهی اینجانبان است

 

1-. . . ..                امضا

2- . . . .                امضا

3- . . . .                امضا

4- . . . .                امضا

5-. . . . .               . . . .

 

 

بدیهی ست افراد امضاء کننده نباید از فامیل و اقوام نزدیک خواهان (معسر) باشند.

بعد از تکمیل فرم قضائی و استشهادیه مذکور مراتب به امضاء می رسد و بهمراه بقیه مدارک تهیه شده  برای ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائی  صادر کننده حکم مهریه برده میشود .

بعد از ابطال تمبر و تهیه پوشه که هزینه چندانی ندارد باید از مدارک موجود در دو نسخه دیگر کپی تهیه کرده و برای رسیدگی موضوع اعسار دستور ریاست و یا معاونت مجتمع قضائی را بر روی پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهریه تقدیم کرد (البته ممکن است بعد از ثبت کامپیوتری ادامه کارها خودبخود انجام شود که شایان پیگیریست ).

بعد از این مرحله برای رسیدگی به دادخواست وقت رسیدگی تعیین میشود که در صورت کمبود وقت میتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسیدگی فوق العاده شد (که موافقت با آن بستگی به نظر ریاست دادگاه دارد ) .

 

بعد از تعیین وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاریه مشخص میشود که شهود باید حضور داشته باشند اما در غیر آنصورت هم بهتر است شهود امضا کننده برای جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و آماده برای دادن شهادت باشند .

 

برای رسیدگی به خواسته فرد معسر از پرداخت مهریه ،یا فرد معسر باید شخصاً حضور داشته باشد و یا می تواند در صورت وجود مشکلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لایحه تقدیم کند که این کار بدون مانع خواهد بود و در روند رسیدگی تاثیر خاصی نخواهد داشت .

اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وکیل و ندادن لایحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.

 

لایحه نیز همان مطالبی ست که مورد نظر خواهان و یا خوانده است که قرار است در دادگاه در بیان دلایل و یا دفاع از خود بیان کند .که پیشنهاد میشود حتماً از طرف فرد متخصص و کارشناس نوشته شود .

در خصوص رسیدگی به اعسار باید توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسیدگی به اعسار نمیباشد و در صورت عدم حضور زوجه نیز حکم متناسب با شرایط خواهان صادر خواهد شد فقط کافیست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .

اما حضور زوجه از این جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع که مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفی نماید و احیاناً پنهانکاریهای مالی و یا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .

 

بعد از صدور حکم در این ارتباط و تعیین مبلغ مشخص برای اقساط ماهیانه و یا پذیرفتن اعسار کامل به شرط اثبات نداری کامل و قطعی شدن حکم صادره بدیهی ست امکان بازداشت فرد معسر دیگر بخاطر نداشتن امکانات مالی برای پرداخت یکجای مهریه منتفی میشود .

اما در صورتی که مقدار اقساط ماهیانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پیگرد اجرای احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image