منشور حقوق متهم

منشور حقوق متهم

1 – هرکس به ارتکاب جرمی متهم می شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت (مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود . (اصل 37 قانون اساسی ، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامه جهانی حقوق بشر) .

2 – هر متهمی حق دارد از ماموری که قصد جلب او را دارد بخواهد مدرک شناسایی خود و نیز دستور قضائی متضمن دستگیر اش را به او نشان بدهد .

3 – متهم حق دارد در مقابل سوالات دادگاه یا مرجع تعقیب یا تحقیق سکوت اختیار کند .( مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری ).

4 – هر متهمی حق دارد از ماموری بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده ی وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و عندالزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند . ( بند 5 ماده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).

5 – متهم حق دارد ظرف مدت 10 روز به قرار باز داشت خود اعتراض کند تا مرجع بالا تر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید . این حق طبق آیین دادرسی کیفری و شق بند «ن» ماده 3 قانون احیاء دادسرا مصوب 1381) .

6 – چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود . (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری ).

7 – هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی و تفتیش نمایند . ( اصل 22 قانون اساسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، موتد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

8 – لازم است متهم بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند مگر در جرایم مشهود و در هر حال باید در اولین فرصت ( حداثر 24 ساعت ) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند . (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

9 – متهم حق دارد حداکثرظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود (مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند). ( اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آییندادرسی کیفری ).

10 – متهم حق دارد پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی ، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شود .(ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

11 – هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد و چه دلایلی احضار یا جلب شده (ماده 124قانون آیین دادرسی کیفری).  

12 – هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهای مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری کند . ( بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ) .

13 – متهم حق دارد اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف درآن قید شده از امضا آن خودداری کند ، همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسشها را شخصاً بنویسد . (ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).

1 – هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بی طرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود . ( ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر ).                    

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image