قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

اصل 4 اسلامی بودن قوانین

 

اصل 40 عدم جواز اعمال حق مضر به حقوق غیر

 

 

اصل19 تساوی حقوق افراد ملت

 

 

اصل 46 احترام مالکیت حاصل

 

 

اصل 20حمایت مساوی قانون از افراد ملت 

 

 

اصل47 احترام مالکیت شخصی از کسب و کار مشروع

 

 

اصل 23 منع تفتیش عقاید

 

 

اصل 86-منع تعقیب یا توقیف نماینده مجلس شورا به سبب رای و نظر در مقام ایفاء وظایف نمایندگی

اصل 24 آزادی بیان

 

 

اصل 97 صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

اصل 25 منع بازرسی و تجسس غیر قانونی

 

 

اصل 107 تساوی رهبر  و افراد ملت در برابر قوانین

اصل 31 حق داشتن مسکن متناسب با نیاز

 

 

اصل159 صلاحیت عام دادگستری

اصل 32 منع دستگیری غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 164 استقلال قاضی

اصل 33 منع تبعید غیر قانونی افراد ملت

 

 

اصل 165 علنی بودن محاکمات

اصل 34 حق دادخواهی افراد ملت

 

 

اصل 166 مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها

اصل 35 حق انتخاب وکیل در دادگاهها

 

 

اصل 167 تکلیف قاضی در رسیدگی به دعوی و صدور حکم

اصل 36 منع مجازات و اجرای آن بدون حکم دادگاه صالح

 

 

اصل 168 علنی بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و ضرورت

اصل 37 اصل برائت

 

 

اصل 169 عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 38 ممنوعیت شکنجه

 

 

اصل 170 تکلیف قاضی به عدم اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های مغایر قانون و شرع

اصل 39 ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده

اصل 171 مسئولیت مدنی قاضی و حکومت در قبال تقصیر و اشتباه قاضی

                                                                                                           قانون اساسی در نگاه وکیل دادگستری

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image