به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آئین نامه اجرایی ماده ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

آئین نامه اجرایی ماده ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

     مواد متخب آیین نامه اجرایی ماده 31و32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در باب الزامی بودن دخالت وکیل در دعاوی

ماده 1-( اصلاحی 18/4/84) به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره 1- اشخاص حقیقی، موارد زیر را شخصاً نیز می توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله

ب- دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادسری و اعسار از محکوم به

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیرقابل افراز

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست، مصادیق قانون حمایت از طفل بی سرپرست مصوب 1354

ه- طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان ازپدر یا جد پدری از دادگاه ، مصادیق مواد 1043و1044 قانون مدنی

و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد

ز- تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376

ح- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و درخواست سازش مصادیق ماده 178 لغایت 193 قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور، مصادیق باب هفتم داوری، مواد 454 لغایت 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق بوسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156و157 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

تبصره 2- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمیباشد.

تبصره 3- دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

ماده2- به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در انجام  این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح کنند. همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیر با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی یا در دعاوی جزایی قابل گذشت، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند. سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.

تبصره 1- قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی را که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند، به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.

ماده 9 تمام وزارتخانه ها، شرکتها، و موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است. همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت، در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود، یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنا خدمات حقوقی ارائه کنند.

تبصره 1- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که آن دستگاه از آنان شاکی باشند، نخواهد شد.

تبصره 2 کارشناسان حقوقی موضوع ماده 8 این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت می کنند.

تبصره 3- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 16 شهریور 1379 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجراست.

ماده 10- به حک ماده 303 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1372، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در تمامی مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.

ماده 11- برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. از این رو آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378 ریاست قوه قضائیه عمل می گردد.

ماده 14- در شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده 134 قانون برنامه 5 ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 134 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده، طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود. لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل (نداشته) باشند، با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image