فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

فهرست نهادهای شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات

1-    اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب 1382)

2-    سازمان تعزیرات حکومتی

3-    شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سامان حج و اوقاف و امورخیریه

4-    شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

5-    کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات  جانبازان (مصوب 1374)

6-    کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه

7-    مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

8-     مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی

9-    هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار

10-                       هیات حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک

11-                       هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

12-                       هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات

                                       

                                  داوری در قوانین موضوعه

1-    داوری قانون آیین دادرسی مدنی

2-    داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های ؟آن

3-    داور اتحادیه و اتاق تعاونی ها

4-    داوری قانون صنایع و معادن

5-    داوری قانون بورس اوراق بهادار

6-    داوری واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه

                           

                                         امور اراضی و آب

1-    شورای اصلاحات اراضی

2-    کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها

3-    کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب

4-    کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

5-    کمیسیون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

6-    کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی

7-    کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

8-    مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها

9-    هیات نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها

 

                                    ثبت اسناد و املاک

1-    اداره ثبت (صلاحیت و احد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به   اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین  اجرای ثبت)

2-    هیات  نظارت و شورای عالی ثبت

3-    هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147و148 قانون ثبت

4-    هیئت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه

5-    افراز و فروش املاک مشاع

 

                                  کمیسیون های شهرداری

1-    کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351)

2-    کمیسیون ماده 55و77 قانون شهرداری

3-    کمیسیون ماده 100و101 قانون شهرداری

                                       

                                    اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی

1-    اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده 13 قانون بهداشت

2-    حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستقلات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

3-    رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی

4-    سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا

5-    شهرداری در مقام سد معبر

6-    وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیر مجاز

7-    وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع بیگانه)

8-    وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیر مجاز آب و برق

9-    هیات حل اختلاف و رسیدگی  به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی

                                 

                          هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات 

1-    تخلفات اداری کارکنان دولت

2-    دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر اسناد رسمی

3-    دادسرا و دادگاه انتظامی قضات

4-    دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری

5-    دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا

6-    شورای انتظامی قانون قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

7-    شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن

8-    شورای انتظامی مربوط به نظام صنفی رایانه ای

9-    هیات انتظامی پزشکی

10-                       هیاتهای انتظامی دانشگاهها

11-                       هیاتهای انتظامی مالیاتی

12-                       هیاتهای بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

13-                       هیاتهای بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه پزشکی

14-                       هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

15-                       هیاتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری

16-                       هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

17-                       هیات انتظامی بانکها

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image