مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء وتخلفات و

مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء تخلفات و مجازاتهای انتظامی

  مواد منتخب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در باب تکالیف وکلاء تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده31- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز، خود قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد، می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

 ماده 43- کارآموزان و همچنین وکلای دادگستری نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.

ماده 62- از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کتنون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، به دادسرا رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ماده 70- وکلا مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هر گونه اوراقی را در محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب است مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می شود و اوراقی که بوسیله مامور فرستاده می شود تاریخ رساندن آن به رویت طرف، تاریخ ابلاغ محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون یا دادگستری یا پست یا رویت آنها امتناع شود، ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده 73- چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده، متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی  ممکن نیست، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.

ماده 75- نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا، رئیس کانون و دادستان  و سایر  اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15و16 لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز  از تاریخ ابلاغ، با رعایت مسافت طبق آیین دادرسی مدنی، می توانند از دادگاه انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، صادر می نمایند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image