مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت

 

 

 

 

مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ٩/٣/٨٥ در باب صلاحیت

مواد منتخب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 در باب صلاحیت

 

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است

1-     رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعترافات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

  الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها

ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکوردر بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات ازآراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیئت های بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی،شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها،کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

تبصره1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان بشرح زیر است:

1-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

2- صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان

3-  صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image