به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

...وضعيت وجوه حاصله از پنتاگونو و

 

...وضعيت وجوه حاصله از پنتاگونو و

متن سئوال

 

شركتي‌ تحت‌ عنوان‌ شركت‌ خدماتي‌ كارگستر ابركوه‌ تشكيل‌ گرديده‌ و در قالب‌ اين‌ شركت ، طرح‌ مشاركت مردمي‌ پيوند همكاري‌ را ابداع‌ نموده اند و با توزيع‌ فرم‌ مخصوص‌ مبالغ‌ زيادي‌ (فيش هاي‌ پنج‌ هزار ريالي ) به حساب‌ شركت‌ واريز شده‌ است . با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ با استفتا و استعلاماتي‌ كه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ نوعا عمل‌ را نامشروع و نوعي‌ كلاهبرداري‌ بيان‌ نموده اند مقتضي‌ است‌ اين‌ دادگاه‌ را در جهت‌ رسيدگي‌ هرچه‌ بهتر به‌ اين‌ پرونده‌ وتعيين‌ تكليف‌ وجوه‌ واريز شده‌ به‌ حساب‌ شركت‌ ارشاد فرماييد (منظور از وجوه‌ واريز شده‌ به‌ حساب‌ شركت ،مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ حساب‌ خود شركت‌ در جهت‌ امور و مخارج‌ شركت‌ واريز شده ) و اين‌ كه‌ به‌ نفع‌ صندوق‌ دولت يا امور عام المنفعه‌ بايد ضبط شود و مواد قانوني‌ و فقهي‌ مورد استفاده‌ نيز اعلام‌ شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

همان‌ گونه‌ كه‌ مستحضر هستيد عمل‌ ياد شده‌ از لحاظ كيفري‌ تحت‌ عنوان‌ كلاهبرداري‌ قرار مي گيرد و درصورتي‌ كه‌ قصد اخلال‌ در نظام‌ اقتصادي‌ كشور ثابت‌ شود، مشمول‌ قانون‌ مجازات‌ اخلال‌ گران‌ در نظام اقتصادي‌ كشور مصوب‌ 1369/9/19 نيز مي گردد.
در مورد وجوهي‌ كه‌ شركت‌ كنندگان‌ (مردم ) به‌ حساب‌ شركت‌ و تشكيلات‌ آن‌ واريز كرده اند مطابق‌ موازين فقهي‌ بايد به‌ صاحبان‌ آن‌ مسترد و در صورت‌ عدم‌ شناسايي‌ صاحبان‌ وجوه‌ مزبور در حكم‌ اموال‌ مجهول المالك‌ قرار مي گيرد. از لحاظ قانوني‌ نيز ماده‌ 1 قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبين‌ ارتشا، اختلاس‌ و كلاهبرداري حكم‌ به‌ رد اصل‌ مال‌ به‌ صاحبش‌ داده‌ است ، اما در صورتي‌ كه‌ صاحبان‌ بخشي‌ از وجوه‌ شناسايي‌ نشوند واسترداد مال‌ به‌ آن ها امكان پذير نباشد، حسب‌ مورد بايد بر طبق‌ اصل‌ 149 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ياماده‌ 28 قانون‌ مدني‌ عمل‌ شود و در اين‌ صورت‌ بهتر است‌ وجوه‌ مجهول‌ المالك‌ در اختيار دادگاه‌ ويژه‌ اجراي فرمان‌ 68/6/16 اصل‌ 49 قرار گيرد تا وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ اقدام‌ نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image