اثبات قصاص از طريق قسامه

 

اثبات قصاص از طريق قسامه

متن سئوال

 

در يك‌ نزاع‌ گروهي‌ بين‌ دو خانواده‌ كه‌ شب‌ هنگام‌ بوده‌ است‌ و نزاع‌ هم‌ با اسلحه‌ گرم‌ بوده تيراندازي‌ مي شود كه‌ يك‌ نفر كشته‌ مي شود كه‌ آن‌ يك‌ نفر قصد فيصله‌ دادن‌ به‌ نزاع‌ را داشته‌ است‌ كه تيري‌ به‌ وي‌ اصابت‌ مي كند و كشته‌ مي شود، در اين‌ ميان‌ يك‌ نفر به‌ عنوان‌ مباشر در قتل‌ بازداشت مي شود لكن‌ متهم‌ منكر به‌ قتل‌ و تيراندازي‌ است‌ و بينه اي‌ هم‌ وجود ندارد و شخص‌ مظنون‌ فعلا درزندان‌ به‌ سر مي برد. حال‌ سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ لوث‌ ثابت‌ است‌ آيا اقامه‌ قسامه‌ مثبت قصاص‌ است‌ يا مثبت‌ پرداخت‌ ديه‌ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : سيد عطاءالله معنوي
-----------------------------
هرگاه‌ اولياي‌ دم‌ مدعي‌ هستند كه‌ متهم‌ عمدا به‌ متقول‌ تيراندازي‌ نموده‌ است‌ و براي‌ حاكم‌ طبق‌ قرائني ظن‌ به‌ ارتكاب‌ قتل‌ از جانب‌ متهم‌ حاصل‌ شود، لوث‌ محقق‌ مي شود و در اين‌ صورت‌ هرگاه‌ قسم‌ خورندگان‌ باعلم‌ به‌ جزم‌ قسم‌ بخورند و بگويند متهم‌ عمدا مقتول‌ را به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌ مي توانند قاتل‌ را قصاص‌ نمايند.1

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image