به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر

اجراي قسامه در طرف مدعي در فرض كمتر از پنجاه نفر

متن سئوال
از طريق‌ ده‌ مورد از قرائن‌ و امارات‌ ظنيه‌ مورد از موارد لوث‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ است‌ و در اين رابطه‌ اولياءدم‌ (پدر و مادر) متوفيه‌ اظهار مي دارند اولا: پنجاه‌ نفرقوم‌ و خويش‌ ذكور نسبي‌ نداريم .
ثانيا: آن‌ تعداد خويش‌ ذكور نسبي‌ كه‌ داريم‌ دو يا سه‌ نفر عمو و برادرهستند و حاضر به‌ اجراي دم‌ قسامه‌ نيستند وبه‌ جلسه‌ دادگاه‌ هم‌ نمي آيند لهذا با وصف‌ مراتب‌ فوق‌ الذكر با عنايت‌ به‌ تصريح قانونگذار درماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ 70/5/8 كه‌ صراحتا مقرر نموده‌ اند (در مواردلوث‌ قتل‌ عمدبا پنجاه‌ قسم‌ ثابت‌ مي شود و قسم‌ خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان ،نسبي‌ مدعي‌ باشند و درمورد آنها رجوليت‌ شرط است )
تبصره‌ 1 ـ مدعي‌ و مدعي عليه‌ ميتوانند حسب‌ مورد يكي‌ از قسم‌ خورندگان‌ باشند.
تبصره‌ 2 ـ چنانچه‌ تعداد قسم‌ خورندگان‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد هر يك‌ از قسم‌ خورندگان‌ مردمي تواند بيش‌ از يك‌ قسم‌ بخورد به‌ نحوي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ كامل‌ شود.
تبصره‌ 3 ـ چنانچه‌ هيچ‌ مردي‌ از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ براي‌ قسامه‌ وجود نداشته باشد مدعي‌ مي تواند پنجاه‌ قسم‌ بخورد هرچند زن‌ باشد. در اين‌ رابطه‌ حقير بعنوان‌ عضو كوچكي‌ ازاين‌ جامعه‌ اسلامي‌ از شما مقام‌ محترم‌ استدعا دارد از طريق‌ سلسله‌ مراتب‌ اداري‌ به‌ رياست‌ محترم‌ قوه قضائيه‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ شاهرودي‌ اعلام‌ تا آن‌ مقام‌ محترم‌ نظر فقهي‌ و مبارك‌ مقام‌ معظم‌ رهبري حضرت‌ آيت الله‌ خامنه اي‌ را صورت‌ لزوم‌ و مصلحت‌ نسبت‌ به‌ فروض‌ مختلف‌ اخذ نمايند.
1 ـ در فرضي‌ كه‌ اولياء دم‌ تعداد پنجاه‌ نفر قوم‌ و خويش‌ ذكور نسبي‌ نداشته‌ باشند و فقط پدر ومادر و برادران‌ مقتول‌ حاضر به‌ اجراي‌ امر قسامه‌ شوند حكم‌ مسأله‌ چيست ؟
2 ـ آيا در اين‌ باره‌ تعداد و عدد سوگند خورندگان‌ (حالفين ) ضرورتا و الزاما مي بايستي‌ پنجاه‌ نفرباشند؟
3 ـ آيا در فرضي‌ كه‌ اين‌ دادگاه‌ اطمينان‌ دقيق‌ حاصل‌ نمايد و اين‌ موضوع‌ نيز براي‌ اين‌ محاكمه احراز و ثابت‌ شود فقط قسم‌ خورندگان‌ منحصر به‌ برادران‌ و پدر و مادر و دو نفر عمو هستند و كمتراز پنجاه‌ نفر باشند هر يك‌ از قسم‌ خورندگان‌ مي توانند بيش‌ از يك‌ قسم‌ بخورند و در اصطلاح‌ قسم‌ راتكرار نمايند تا به‌ پنجاه‌ نفر برسد يا خير؟
4 ـ چنانچه‌ پدر به‌ شكل‌ انفرادي‌ و يا مادر به‌ شكل‌ انفرادي‌ و سه‌ نفر برادر به‌ تنهايي‌ حاضر به انجام‌ امر قسامه‌ شوند آيا مي توانند قسم‌ را تكرار نمايند تا به‌ پنجاه‌ نفر برسد وآيا مادر نيز جزء قسم خورندگان‌ مي باشد يا خير؟
5 ـ در فرضي‌ كه‌ اولياء دم‌ تعداد پنجاه‌ حالف‌ نداشته‌ باشند و از مدعي‌ عليه‌ (متهم ) نيز مطالبه قسم‌ نكنند و حاضر به‌ اجراي‌ قسامه‌ از ناحيه‌ متهم‌ نشوند در اين‌ باره‌ تكليف‌ دادگاه‌ چيست ؟ آيا بايدقرار توقف‌ دادرسي‌ صادر نمود تا بعدا اولياي‌ دم‌ در صورت‌ توان‌ بستگان‌ ذكور نسبي‌ به‌ تعداد پنجاه نفر را معرفي‌ نمايند و متهم‌ به‌ قتل‌ عمدي‌ را با قرار مناسب‌ از زندان‌ آزاد نمود


متن پاسخ
کار تحقيقي از : سيد مهدي منصوري
-----------------------------
بر اساس‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ (مد ظله ) و نيز بخشنامه‌ شماره 1/77/129977/11/29 قوه‌ قضاييه‌ در موردقسامه ، در صورتي‌ كه‌ عدد سوگند خورندگان‌ (در طرف‌ مدعي ) كمتر از پنجاه‌ نفر باشند قتل‌ ثابت‌ نمي شود.
بخشنامه‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ حاوي‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ (مد ظله ) مي باشد، به‌ شرح‌ زير است :

بخشنامه‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ سراسر كشور
با ابلاغ‌ سلام‌ و تحيت
رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ پس‌ از ملاحظه‌ نظر مبارك‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ منعكس‌ در نامه‌ شماره‌ 1/46212مورخ‌ 77/11/8 مبني‌ بر:
«در موارد قسامه‌ هرجا كه‌ عدد سوگند خورندگان‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد (در طرف‌ مدعي ) اجراي‌ حكم‌ به استناد اين‌ قسامه‌ محل‌ اشكال‌ جدي‌ است » مرقوم‌ فرمودند:
«رعايت‌ فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ ضرورت‌ دارد آن‌ هم‌ در مثل‌ امر مهم‌ قصاص‌ كه‌ اجازه‌ معظم‌ له‌ لازم است‌ و قضات‌ بايد توجه‌ داشته‌ باشند كه‌ اگر خواستند به‌ قسامه‌ استناد كنند بايد عدد را رعايت‌ كنند» عليهذامراتب‌ بدين‌ وسيله‌ ابلاغ‌ مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image