ادله اثبات دعوا در تصادفات رانندگي

ادله اثبات دعوا در تصادفات رانندگي

پرسش:
يک موتورسيکلت به علت برخورد سطحي با يک دستگاه مينيبوس منحرف و واژگون شده و اين سانحه منجر به ايراد صدمه غيرعمدي به راکب آن ميشود. وي در شکايت خود عليه راننده مينيبوس به گواهي دو شاهد استناد ميکند؛ اما از طرف ديگر، چند نفر از سرنشينان مينيبوس به عدم برخورد مينيبوس با موتورسيکلت شهادت ميدهند. افسر کاردان فني نيز به عدم برخورد دو وسيله نقليه نظر داده است. در اين شرايط چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟

 

پاسخ:
با توجه به شهادت سرنشينان مينيبوس و نظريه کاردان فني داير بر عدم برخورد دو وسيله نقليه، دلايل کافي بر توجه اتهام به راننده مينيبوس وجود نداشته و نميتوان او را تحت تعقيب قرار داد؛ مگر اين که راننده موتورسيکلت دلايل کافي ارائه نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image