استرداد دعوا در مرحله تجديدنظرخواهي

استرداد دعوا در مرحله تجديدنظرخواهي

پرسش:
در يـک پـرونده حقوقي، محکومعليه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوي دادخـواسـت تـجـديـدنـظر تقديم نموده است. در اثناي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوي) از دعـواي خود بهکلي صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجديدنظر چگونه اتخاذ تصميم مينمايد؟

 

پاسخ:
اگرچه خواهان ميتواند دعواي خود را در مرحله بدوي استرداد نمايد يا بهکلي از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجديدنظر شده و مرحله بدوي به اتمام رسيده است، نامبرده نميتواند در مرحله تجديدنظر از دعواي خود بهکلي صرفنظر نمايد؛ چراکه بـا اعـطاي چنين اختياري به خواهان، وي مـيتواند در صورتي که احتمال بدهد در مرحله تجديدنظر محکوم خواهد شد، دعواي خود را به پايان برساند و درنتيجه اين حق را که حکم به سود محکومعليه صادر شود، از وي بگيرد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image