استنكاف بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي

استنكاف بانكها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حين بازرسي

س: احتراماً، از آنجا كه در برنامه مصوب بازرسيهاي مستمر سال 75 هيئت بازرسي استان كرمانشاه، انجام بازرسي از عملكرد بانكهاي استان گنجانده شده ولي بانكهاي سطح اين استان با عنايت به مفاد بخشنامه 0638 مورخ 27/4/69 و 75162 مورخ 6/5/75 از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص به بازرسان هيئت بازرسي استنكاف مي­نمايند و از طرفي عملاً بدون دسترسي به تمامي اطلاعات و اقدامات بانكي انجام بازرسي­ها امكان­پذير نمي­باشد خواهشمند است نظريه لازم به منظور اطلاع به اين دفتر اعلام فرماييد.

 

 نظريه كميسيون حقوقي                                                                       تاريخ نظريه31/4/76

 

اولاً رسيدگي به عملكرد بانكهاي استان كرمانشاه به عنوان يك مورد بازرسي مطاب قانون عمليات بانكي بدون ربا مشمول كليه عملياتي است كه بانك در مقام وظيفه در راستاي تكاليف قانوني مذكور در اين قانون مكلف به انجام است كه يكي از آن تكاليف افتتاح و نگهداري حسابهاي اشخاص است و ضرورت اطلاع از موجودي حسابهاي اشخاص بحدي نيست كه مانع از انجام بازرسي ساير امور شود.

 

بنابراين بازرس مكلف است مطابق مقررات عمليات بانكي، گردش امور اداري و مالي بانكها را مورد بازرسي قرار داده و اگر نياز به ملاحظه حساب خاصي كه مربوط به فرد خاصي داشت مي­تواند با استيذان رياست قوه قضاييه نسبت به اين امر اقدام نمايد. نظر اقليت: استيذان مقام صالحه قضايي را كافي مي­داند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image