استيفاي حق قصاص با وجود اولياي دم كبير و صغير

 

استيفاي حق قصاص با وجود اولياي دم كبير و صغير

متن سئوال

 

در تحريرالوسيله‌ آمده‌ است : فلوكان‌ صغيرا ففي‌ روايه‌ انتظرو الذين‌ قتل‌ ابوهم‌ ان‌ يكبروا، فاذا بلغواخيروا، آيا اين‌ نظر در خصوص‌ موردي‌ است‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ همگي‌ صغير باشند و يا اين‌ كه‌ در موردي‌ كه‌ بعضي صغير و بعضي‌ كبير باشند نيز مي توان‌ به‌ اين‌ نظريه‌ استناد كرد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از :
-----------------------------
ضروري‌ است‌ بدانيم‌ كه‌ نظريه‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در خصوص‌ لزوم‌ انتظار تا كبير شدن‌ اولياي‌ دم ، مربوط به مواردي‌ است‌ كه‌ اولياي‌ دم ، متعدد بوده‌ و همگي‌ صغير باشند و يا آن‌ كه‌ ولي دم‌ يك‌ نفر بوده ، صغير باشد; لكن اگر برخي‌ از اولياي‌ دم‌ كبير باشند، بدون‌ ترديد، اولياي‌ كبير مي توانند با تضمين‌ سهم‌ صغار از ديه‌ يا كنار گذاشتن آن ، نسبت‌ به‌ استيفاي‌ حق‌ خود اقدام‌ كنند اين‌ كه‌ در مسأله‌ 15 باب‌ كيفيه‌ الاستيفاء، از كتاب‌ تحرير الوسيله ،لزوم‌ انتظار تا بالغ‌ شدن‌ صغار به‌ صورت‌ مطلق‌ ذكر شده‌ است ، ظاهرا همان گونه‌ كه‌ مؤلف‌ محترم‌ تفصيل الشريعه‌ في‌ شرح‌ تحرير الوسيله‌ نيز اشاره‌ كرده اند، خلط ميان‌ دو صورت‌ بالا در متن‌ تحرير صورت‌ گرفته‌ و نيازبه‌ تفكيك‌ دارد و لذا منظور از مسأله‌ فوق ، فقط مواردي‌ است‌ كه‌ همه‌ اوليا صغير باشند و يا ولي‌ دم‌ يكي‌ باشد وآن‌ هم‌ صغير.1

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image