اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به آراء هيأت¬هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط سازمان بازرسي

اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به آراء هيأت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط سازمان بازرسي

س: در پرونده­هاي عديده­اي كه از ناحيه سازمان اعلام تخلف شده و به مسئولين هيأت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري احاله گرديده احكامي مبني بر برائت متخلفين صادر و مراتب به اين سازمان اعلام گرديده است. با توجه به ماده 6 ق تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ماده 38 آيين­نامه اجرايي و مقررات اداري و استخدامي مصوب 7/5/75 كه اعتراض به آراء صادره هيأت­هاي رسيدگي به تخلفات اداري و نتيجتاً تقاضاي تجديد نظرخواهي از احكام صادره را به سازمان محول نموده، و از طرفي در ماده «10» قانون تخلفات اداري مصوب سال 72 موارد قابل تجديد نظر در هيأت­هاي تجديد نظر احصاء گرديده است.

خواهشمند است نظر مشورتي را نسبت به صدور حكم برائت از ناحيه مراجع ياد شده و يا اينكه سازمان حق اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به آراء مذكور را دارد يا خير اعلام فرماييد.

نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 19/5/77 – 480 / 77 / ق

با توجه به اينكه موارد تجديد نظر از آرائ صادره هيأت­هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده 10 ق رسيدگي به تخلفات اداري احصاء گرديده است و اعطاء اختيار تجديد نظرخواهي مطابق ماده 6 ق تشكيل سازمان نمي­تواند علي­الطلاق اجازه تجديد نظرخواهي احكامي كه قابليت تجديد نظرخواهي ندارند را بدهد، لذا تجديد نظرخواهي سازمان ناظر به مواردي خواهد بود كه قانوناً قابليت تجديد نظرخواهي را داشته باشد و مرجعي براي اعمال تجديد نظر احكام قطعي قانوناً وجود ندارد بنابراين اختيارات سازمان بازرسي كل كشور از ماده 6 ق تشكيل سازمان و ماده 38 آيين­نامه اجرايي آن محدود به مواردي است كه به استناد ماده 10(1) قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابليت تجديد نظرخواهي را دارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image